Varan har lagts till i varukorgen
Remiss AMA VVS & Kyl 16

Remiss ute på AMA VVS & Kyl 16

AMA 22 apr 2015
Serietabellen för teknisk isolering föreslås tas bort i nästa AMA. Foto: Paroc Group
Nu är remissen på AMA VVS & Kyl 16 klar. Bland nyheterna märks speciellt serietabellen för mineralullsisolering, som har tagits bort och namnändringen på boken.

Efter nästan ett års utredande är remissen på nästa AMA och RA VVS & Kyl färdig. Redaktionen på Svensk Byggtjänst vill nu att alla som på något sätt arbetar med AMA tar tillfället i akt och lämnar sina synpunkter.

– AMA och RA finns till för användarna, därför är deras åsikter viktiga. Det finns ingen synpunkt som är för liten eller obetydlig, säger Eva Eneström Schmied, huvudutredare för AMA VVS & Kyl, på Svensk Byggtjänst.

Serietabellen tas bort

Ändringarna i innehållet kommer dels från sådant som arbetats in via AMA-nytt de senaste tre åren, och dels från det som utredningsgruppen identifierat och arbetat fram. En av de mer påtagliga ändringarna är att serietabellen för mineralullsisolering (tabell AMA RB/1) har tagits bort från AMA och istället har en ny vägledning lagts in i RA. Läs mer om detta i artikeln "Serietabell för isolering kan slopas".

I de avsnitt som berör kyla har anpassning skett till nya F-gasförordningen och inom brand finns en helt ny systemkod för brandgaskontrollsystem.

En annan viktig förändring är något som påverkar alla men som få personer märker av. Det är att samtliga hänvisningar till standarder är genomgångna. Det gör att risken för felaktiga hänvisningar minimeras.

Mer logiskt namn med 16

AMA med tillhörande RA ges ut i cykler om tre år. Eftersom senaste AMA VVS & Kyl har tilläggsbeteckningen 12 borde förstås nästa generation heta 15. Men så blir det inte, den kommer heta AMA VVS & Kyl 16. Helena Dahlberg, produktchef på Svensk Byggtjänst, förklarar varför.

– Hittills har en generation alltid kommit ut året efter dess tilläggsbeteckning. För att det ska bli lite mer logiskt ändrar vi nu beteckningen till det årtal då verket verkligen kommer ut på marknaden, säger hon.

I praktiken har detta ingen betydelse. Det är fortfarande treårsintervaller som gäller och innehållet påverkas inte.

Synpunkter in senast 30 juni

Remissen finns tillgänglig på Svensk Byggtjänsts hemsida. Där finns också instruktioner för hur synpunkter ska lämnas. Senast den 30 juni vill redaktionen ha in alla synpunkter.

– Till varje kapitel finns en läsanvisning som stöd för vad man kan titta lite extra på. Men det är minst lika viktigt att läsa och ha åsikter om det som inte är ändrat, avslutar Eva Eneström Schmied.FAKTA Ändringar i remissen

Förändringarna i AMA och RA VVS & Kyl 16 berör bland annat följande områden:

 • Ny kod och rubrik för brandgaskontroll.
 • Nya koder och annan uppdelning för spjäll för brandskydd.
 • Serietabellen för teknisk isolering är borttagen ur AMA.
 • Nya koder och rubrik kring datakommunikationsutrustning.
 • Nya höjder för vägghängda klosetter.
 • Ny figur för spillvattenanslutning från två håll på stående ledning.
 • Täthetsklass E för ventilationskanaler är infört.
 • Ny kod och rubrik för kolfilterfläktar.
 • Ny kod och rubrik för elektroniska expansionsventiler.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering Teknik Upphandling
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Ändringar i remissen

Förändringarna i AMA och RA VVS & Kyl 16 berör bland annat följande områden:

 • Ny kod och rubrik för brandgaskontroll.
 • Nya koder och annan uppdelning för spjäll för brandskydd.
 • Serietabellen för teknisk isolering är borttagen ur AMA.
 • Nya koder och rubrik kring datakommunikationsutrustning.
 • Nya höjder för vägghängda klosetter.
 • Ny figur för spillvattenanslutning från två håll på stående ledning.
 • Täthetsklass E för ventilationskanaler är infört.
 • Ny kod och rubrik för kolfilterfläktar.
 • Ny kod och rubrik för elektroniska expansionsventiler.
Fördjupningsmaterial