Varan har lagts till i varukorgen
Rättsfall om enskilda avlopp
Vatten och avlopp 7 apr 2015
HaV har sammanställt intressanta domar och rättsfall kopplade till enskilda avlopp. Foto: Hans Engbers
Rättsfall och domar kan vara bra som underlag till bedömningar som rör tillsyn av enskilda avlopp. Havs- och Vattenmyndigheten har valt ut ett antal som man tror kan vara till hjälp. 

Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, har sammanställt rättsfall och domar som kan vara till hjälp vid tillsyn av enskilda avloppsanläggningar som ska utföras med stöd av miljöbalken.

I sammanställningen refererar man till domar från Mark- och miljööverdomstolen men också från landets fem mark- och miljödomstolar och avgöranden från Justitieombudsmannen, JO. De nämnda domarna har vunnit laga kraft.

Sammanställningen är ett urval som HaV anser ger vägledning i vissa frågor.

"Några rättsfall kan förekomma under flera rubriker. Detta beror på att ett rättsfall kan innehålla flera principiellt viktiga frågor och vi har velat underlätta för läsaren att hitta bland referaten beroende på vilken fråga man är intresserad av", skriver HaV på sin hemsida.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö Juridik Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial