Varan har lagts till i varukorgen
Rätt utrustning i tvättstugan
31 mar 2015
Att ha rätt utrustning i tvättstugan kan betyda sänkt energianvändning, klimatpåverkan och miljöbelastning. Foto: Miele
Arbetet med att sammanställa de dokument som ska tjäna som stöd vid upphandling av utrustning som finns i tvättstugan pågår i Bebos beställargrupp.

Det framtagna materialet kommer att bestå av en informationsbroschyr där man beskriver komponenterna i en tvättstuga och deras energiaspekter. Det kommer också att finnas en mall för hur en funktionsupphandling av en tvättstugas utrustning skulle kunna se ut.
I projektet tar man även fram ett stöd för hur en kartläggning av en tvättstugas användning kan genomföras. En beskrivning av referenstvättstugor ingår också.

Vid upphandling

Vid en upphandling ska kostnad för tvättning och torkning efterfrågas. En förutsättning är att användningen av tvättstugan är dokumenterad så att en leverantör kan erbjuda relevant utrustning för det specifika behovet. Relevansen ska spegla både livscykelkostnad och energiperspektivet över maskinens livslängd.

Många får nytta av dokumentationen

Det är tänkt att den dokumentation som tas fram ska kunna användas av medlemsföretag i Bebo, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som vill sänka energianvändningen och minska klimatpåverkan och miljöbelastningen i sina tvättstugor när det är dags för upprustning och byte av maskinpark.

 

FAKTA Om Bebo

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus och därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska, genom en samlad beställarkompetens, leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Energimyndigheten bidrar med finansiering och kompetens till BeBo som i sin tur för detta vidare till fastighetsägarna med hjälp av bland annat demonstrationsprojekt som genomförs med hjälp av medlemmarna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Bebo

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) är ett nätverk av fastighetsägare och med Energimyndigheten som finansiär. Huvudinriktningen är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus och därmed minska påverkan på miljön. BeBos aktiviteter ska, genom en samlad beställarkompetens, leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Energimyndigheten bidrar med finansiering och kompetens till BeBo som i sin tur för detta vidare till fastighetsägarna med hjälp av bland annat demonstrationsprojekt som genomförs med hjälp av medlemmarna.

Fördjupningsmaterial