Varan har lagts till i varukorgen

Sporre eller snabba cash - så tycker aktörerna

Renoveringar 2 apr 2015
Miljonprogrammen har blivit attraktiva för privata aktörer. Vad innebär det för de akuta renoveringsbehov som husen står inför, för de boende och för bostadsmarknaden? Fr v: Fastighetsägare Mikael Ahlström, SABO-vd:n Kurt Eliasson, Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.
Vad innebär det att miljonprogramsområden i allt större utsträckning köps upp av privata aktörer? Vi ställde frågan till privata fastighetsägaren Mikael Ahlström, SABO:s vd Kurt Eliasson och Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder.
Om vi långsiktigt kan göra området mer attraktivt då ökar värdet.

Mikael Ahlström: – Jag skulle vilja tro att privata ägare kan sporra allmännyttan att bli än bättre. Ibland kan det vara bra med en utmanare som ifrågasätter vedertagna sanningar.

När det gäller just miljonprogramshus så är de en utmaning för varje ägare eftersom de byggnadstekniskt börjar bli till åren. Kanske är privata ägare mer villiga att pröva olika metoder för att renovera sina fastigheter? Det jag ser som viktigt och bra är att alla aktörer i branschen så öppet som möjligt delar med sig av ”best practice”.

Beståndet på Albyberget gav ett mindre överskott redan innan vårt förvärv. Vi hoppas att vi med vår förvaltning och planerade investeringar, kan fortsätta att få ett överskott vilket delvis kan bidra till kommande renoveringar. Om vi långsiktigt kan göra området mer attraktivt och de boende mer trygga och nöjda, då sjunker risken och värdet ökar.

En del företag och ägare underskattar behovet av att kommunicera den planerade försäljningen.

Kurt Eliasson: – SABO har principiellt inget emot att privata ägare köper miljonprogramsfastigheter från allmännyttan. Men hyresgästerna behöver ha en seriös fastighetsägare även efter försäljningen.

För att utvärdera ”rätt” köpare finns en rad frågor för säljaren att ställa och reda ut:

-        strävar köparen efter ett långsiktigt innehav?

-        vilken erfarenhet, kompetens och organisation har köparen?

-        finns tillräckligt med kapital och hur ser referenserna från banken ut?

-        har hyresgästorganisationen erfarenhet av köparen?

-        är köparen medlem i den privata Fastighetsägarföreningen?

Att på ett trovärdigt sätt motivera försäljningen, både gentemot anställda och hyresgäster, är också viktigt. En del företag och ägare underskattar behovet av att kommunicera den planerade försäljningen. Något som tyvärr kan leda till öppen debatt om misstroende och spekulationer om uppsägningar.

Frågan är om det är och kommer att vara en god affär för dagens och morgondagens hyresgäster?

Marie Linder: – Det är och kommer att vara en god affär att äga och förvalta hyresrätter. Totalavkastningen har varit ca tio procent per år de senaste femton åren. Frågan är om det är och kommer att vara en god affär för dagens och morgondagens hyresgäster?

En vanlig affärsmodell för många nya privata ägare av miljonprogrammets hyresrätter idag, är att renovera när en hyresgäst flyttar ut och då samtidigt höja standard så att de kan höja hyran tills en ny hyresgäst flyttar in. Jag är rädd för att det ofta enbart handlar om placering och avkastning. Detta kommer vi att noggrant bevaka.

Vi har inget emot privata fastighetsägare. Men vi ser exempel där riskkapitalister köpt och sedan medvetet plockat ut pengar utan att återinvestera det i förvaltningen. Vi menar att varje transaktion dränerar huset eller bolaget på pengar till förfång för hyresgästerna eftersom säljaren ska tjäna på affären. Därför bör antalet försäljningar minimeras. Istället bör vi jobba hårt på att befintliga ägare sköter sina uppdrag.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Underhåll
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter