Varan har lagts till i varukorgen
Pengar för att nå nära-nollkrav
Energi 15 apr 2015
Lågenergihus i området Vallda Heberg som försörjs med förnybar energi. Nu efterlyser Energimyndigheten nya lösningar för energieffektiviserande åtgärder inom byggande och renovering. Foto: Åsa Wahlström/LÅGAN
Fem år kvar till Nära Noll. Nu utlyser Energimyndigheten tre miljoner kronor till projekt som leder fram till kraftigt reducerad energianvändning.

Den som har idéer eller mer eller mindre färdiga prototyper och produkter som kan energieffektivisera i bygg- och renoveringsprojekt ska passa på att söka pengar före sista maj.

Energimyndigheten genomför i samarbete med Lågan och Besmå en utlysning på tre miljoner kronor som en främjandeåtgärd inför kravet på nära-nollenergibyggnader år 2020.

Lösningar för renovering och byggande

Stödet riktar sig till både stora och små företag, offentlig verksamhet och organisationer som kan söka för att genomföra förstudier, utvecklings- och demonstrationsprojekt av energieffektiva lösningar inom byggande och renovering. Det prioriterar uttryckligen projekt som genomförs i nära samarbete med marknadsaktörer inom bygg- och fastighetsbranschen.

Energimyndigheten antyder också vilka typer av ansökningar de gärna ser och två av dessa beskrivningar riktar sig specifikt till renoveringsinsatser; ”Lösningar för energieffektiv renovering av flerbostadshus eller lokaler” samt ”Lösningar för energieffektiv renovering av småhus”.

Fyra avgörande kriterier

Urvalet bland de sökande görs sedan utifrån fyra kriterier. Dels energirelevans, det vill säga koppling och anknytning till energieffektivisering. Dels potential att lyckas och potential för replikering och implementering. Dels genomförbarhet såsom projektplan, tidsplan och budget. Slutligen nyhetsvärde, vilket tar hänsyn till behovet i branschen av projektets resultat för att främja lågenergibyggande.

 

Sista ansökningsdag är 31 maj 2015.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Renoveringar Miljö Teknik Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial