Varan har lagts till i varukorgen

Nya pengar till järnvägsunderhåll och klimatinvesteringar

Regeringen satsar ytterligare pengar på järnvägsunderhåll. Man inför även ett lokalt klimatinvesteringsstöd för kommuner och regioner.

Regeringen satsar 620 miljoner kronor på järnvägsunderhåll för 2015. Därefter satsar man 1,24 miljarder per år fram till 2018. Pengarna ska finansiera det eftersatta underhållet på landets järnvägar. Det handlar bland annat om att se över kontaktledningar, växlar, ställverk och räls.

– Järnvägsunderhållet måste öka. Vi vill ha över mer transporter till järnvägen vilket ger jobb och ökad konkurrenskraft, säger statsminister Stefan Löfven till SVT Nyheter.

Lokala klimatinvesteringar

Regeringen föreslår också ett lokalt klimatinvesteringsstöd på 125 miljoner kronor under 2015 och därefter 600 miljoner kronor per år 2016, 2017 och 2018. Stödet ska gå till klimatinvesteringar i kommuner och regioner.

Projekt som kan finansieras är exempelvis ökad kollektivtrafik och cykling, ladd-infrastruktur för elfordon, utbyggnad av fjärrvärme, biogasanläggningar och andra innovativa tekniska lösningar.

Tidigare investeringsstöd har visat på goda resultat visar en rapport från Naturvårdsverket inom Klimatinvesteringsprogrammet, Klimp, och de Lokala investeringsprogrammen, LIP. I rapporten hittar du exempel på lyckade och lönsamma projekt från kommunernas, regionernas, företagens vad gäller minskningen av koldioxidutsläpp.

Ökar stödet till metangasreducering

Regeringen vill också öka det existerande stödet till metangasreducering med 30 miljoner kr per år under 2016-2019. Det är ett pilotprojekt som handlar om att göra om metangas från bland annat gödsel till el, värme och fordonsbränsle. Metangasreducering ger dubbla miljöfördelar, dels genom minskade utsläpp av växthusgaser, dels genom produktion av förnybar energi som kan ersätta fossil energi.

Satsningarna som är en del av den kommande vårbudgeten presenterades igår av statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson, klimat- och miljöminister Åsa Romson samt utbildningsminister Gustav Fridolin.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Rälsarbete Energi Hållbarhet Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial