Varan har lagts till i varukorgen
Ny teknisk bestämmelse om fjärrvärmerör
Energi 13 apr 2015
Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelse D 217 ger råd och anvisning om hur anborrning kan ske i egen regi. Foto: Proco Services AB
Med hjälp av metoden anborrning kan avstick på ett befintligt fjärrvärmenät utföras utan att övrig värmeleverans störs. En ny teknisk bestämmelse beskriver hur anborrning kan ske utan certifiering.

När ett fjärrvärmesystem ska byggas ut kan man med hjälp av metoden anborrning få avsticket exakt där man vill. Helst bör anborrningen ske när rörsystemet är trycklöst men det går även att utföra anborrningar på trycksatt system, vilket minimerar påverkan på både kunder och drift.

Dispens för utförande i egen regi

Metoden är beprövad och används sedan många år men enligt en arbetsmiljöföreskrift måste anborrning på trycksatt system utföras av ett certifierat företag. Genom att ansöka om dispens hos Arbetsmiljöverket kan anborrning ske i egen regi.

Bestämmelsen ger råd och anvisningar

I mars gav Svensk Fjärrvärme ut en ny teknisk bestämmelse, D:217, om anborrning. Den innehåller allmänna råd och en anvisning för utförande av anborrning på trycksatta ledningar samt en beskrivning av hur en dispensansökan kan se ut.

Bestämmelsen omfattar fjärrvärme- eller fjärrkylerör inom medietemperaturområdet 5-120°C och ersätter rapporten 1997:15 Anborrning.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Konstruktion Kyla Teknik Värme Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial