Varan har lagts till i varukorgen

Ny bullerförordning förenklar byggandet av bostäder

Bostäder 13 apr 2015
Den nya förordningen innehåller riktvärden för buller utomhus från till exempel vägar. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
Nu har regeringen beslutat om en förordning med nya riktvärden för utomhusbuller. Ett höjt riktvärde för lägenheter upp till 35 kvadratmeter gör det enklare att bygga små lägenheter.

– Vi har nu fått en ny, väl avvägd bullerförordning på plats som möjliggör byggandet av fler små lägenheter för unga och studenter och som samtidigt ger ett bra skydd för miljön och människors hälsa, säger bostadsminister Mehmet Kaplan i ett pressmeddelande.

Höjt riktvärde

Från den 1 juni 2015 höjs riktvärdet för små lägenheter från 55 decibel A (dBA) till 60 dBA vid den fasad som är exponerad för buller. Det är en av de förändringar i regelverket om utomhusbuller som regeringen fattat beslut om. Syftet med beslutet är att underlätta för bostadsbyggande.

Buller från spårtrafik och vägar

Den nya förordningen innebär att buller från spårtrafik och väger inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad för bostäder som är större än 35 kvadratmeter. Vid en uteplats anordnad i anslutning till byggnaden bör den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 50 dBA och den maximal ljudnivå bör inte vara högre än 70 dBA.
Om riktvärdena överskrids vid bostadsbyggnadens fasad bör en ljuddämpad sida åstadkommas.

– Den nya bullerförordningen och regeringens bostadssatsning på 6,7 miljarder innebär stora steg i rätt riktning för att komma till rätta med bostadsbristen i Sverige, säger bostadsminister Mehmet Kaplan.

Förordningen som träder i kraft den 1 juni 2015 innehåller riktvärden för utomhusbuller från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggnader.

Regeringen har även beslutat om ny lagrådsremiss

Lagrådsremissen "Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller" är överlämnad till lagrådet den 13 april 2015 och innehåller förslag på förändringar i miljöbalken som innebär ökad rättssäkerhet för industrier, flygplatser med flera i samband med att nya bostäder uppförs i närheten av dessa verksamheter.

Slutsats

Förändringarna innebär att regelverket som gäller för buller blir enklare, tydligare och bättre samordnat än vad det är idag. 

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter