Varan har lagts till i varukorgen
Miljöskatten på naturgrus höjs
Miljö 9 apr 2015
Miljöskatten på naturgrus och bekämpningsmedel måste höjas. Detta föreslår Regeringen i vårändringsbudgeten för 2015.

Naturgrus är en ändlig resurs som det råder brist på och att minska användandet av naturgrus ingår som ett delmål i miljömålet "God bebyggd miljö" som riksdagen beslutat om.

Regeringen föreslår därför att miljöskatten på naturgrus höjs från 13 kronor till 15 kronor per ton naturgrus. Syftet är att åstadkomma bättre hushållning med naturgruset och påskynda utvecklingen mot alternativa material.

Skatten på bekämpningsmedel höjs från 30 kronor till 34 kronor för varje helt kilogram verksam beståndsdel i bekämpningsmedlet. Skatten på bekämpningsmedel syftar till att minska användningen av bekämpningsmedel.

Förslagen föreslås trädas i kraft 1 augusti 2015.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter