Varan har lagts till i varukorgen

Renovera med dagsljus och spara energi

Renoveringar 20 apr 2015
Dagsljus är en bristvara när städerna växer på höjden. Med designmetoden "Dagslysrenovering" går det att både förtäta, få ner dagsljuset på gatunivå - och spara energi. Foto: Mostphotos
Tillgången till dagsljus blir en allt tydligare attraktionsfaktor som höjer värdet på bostäder och lokaler. ”Dagsljusrenovering” är en dansk metod som visar hur man både kan öka ljusinsläppet och minska energiförbrukningen.

Det räcker inte längre att bara prata om energieffektivisering när man ska renovera. I Danmark tar man ett helhetsgrepp och lyfter specifikt fram dagsljus som en aspekt som påverkar och påverkas av ingrepp i byggd miljö.

Metoden ”Dagslysrenovering” har arbetats fram av Henning Larsen Architects, Algreen Arkitekter och Kunstakademiets Arkitektskole KADK. Den betonar att en renovering bör ta hänsyn till helheten. Förutom energiaspekten, även arkitektur, hälsa, trivsel och ekonomi. Dagsljus har visat sig spela en stor roll för samtliga dessa faktorer.Dagsljus sparar energi

Forskaren och hållbarhetskonsulten Peter Andreas Sattrup är en av dem som arbetat fram metoden "Dagslysrenovering". Foto: Privat

– I motsats till traditionell energioptimering som bara fokuserar på kilowattimmar, handlar detta om dagsljusoptimering, säger Peter Andreas Sattrup, chefkonsult för hållbarhet på Danske Arkitektvirksomheder och filosofie doktor vid KADK, som deltagit i metodutvecklingen.

– Metoden uppmärksammar dagsljus som en parameter i renovering. Med den kan ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare, myndigheter, och i slutänden medborgarna, spara energi och bidra till en bättre miljö.

Renovera genom att riva rätt

Grunden i metoden är en systematisk kartläggning av dagsljus i tre olika nivåer i staden: bostaden, byggnaden och stadsrummet. Den är framtagen genom forskarintervjuer och digital simulering som visar hur olika designval påverkar dagsljus och energiförbrukning.

De konkreta resultaten visar att det går att få in mycket mer ljus om man genomför rätt åtgärder på rätt plats. Genom att riva noga valda delar av en byggnad och öka på andra, skapas nya vinklar, passager och öppningar som påverkar tillgången till dagsljus positivt. Vilket ökar livskvalitet och arbetsmiljö och dessutom reducerar energiförbrukningen.

– Vi kom också fram till att traditionella energieffektiviseringsmetoder, som tilläggsisolering och tilläggsglas i befintliga fönsterrutor, båda minskar dagsljustillgången. Särskilt när de kombineras.

Det går att bygga 20 procent fler kvadratmeter och få 15-20 procent mer dagsljus.

En ekonomisk drivkraft

Att genomföra metoden i praktiken är i dagsläget relativt kostsamt, men Peter Andreas Sattrup framhåller ändå argument som att det lönar sig i längden med de resultat som metoden ger och inte minst att dagsljus i sig är en ekonomisk drivkraft.

– Marknadsvärdet på en 80 kvadratmeter stor lägenhet i Köpenhamn stiger med 150 000 DKK för varje våning man kommer upp i ljuset.

Variation fördelar ljuset

”Dagslysrenovering” slår fast att det går att bygga 20 procent fler kvadratmeter och få 15-20 procent mer dagsljus i stadsrummet. Genom att måla fasaderna ljusa kan innergårdar och mörka hörn nås av reflekterande ljus. Att byta ut fönster mot franska balkonger ger 30 procent mer ljus i rummet samtidigt som energiförbrukningen kan minska med 25 procent.

– Variation är nyckelordet. Höga och låga byggnader fördelar dagsljuset, vilket i sin tur skapar en miljö som tilltalar olika typer av hyresgäster och som stimulerar stadslivet, säger Peter Andreas Sattrup.

FAKTA Dagsljus och energiprestanda

”Det finns ingen motsättning mellan dagsljus och energieffektivisering. Ljusinsläppet medverkar till uppvärmning under vinterhalvåret. Med fönsteröppning, glastyp och färgval kan man få mer och bättre dagsljus som tränger längre in i huset, och därmed minska energiförbrukningen till belysning.

Men det viktigaste är faktiskt att man också kan förbättra de upplevelsemässiga kvaliteterna genom dagsljusets skiftande intensitet och färg, ljusets rytm och sammanhangen mellan de mänskliga aktiviteterna i byggnaden.”

Källa: Peter Andreas Sattrup, chefskonsult för hållbarhet, Danske Arkitektvirksomheder
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Arkitektur Hållbarhet Belysning
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Dagsljus och energiprestanda

”Det finns ingen motsättning mellan dagsljus och energieffektivisering. Ljusinsläppet medverkar till uppvärmning under vinterhalvåret. Med fönsteröppning, glastyp och färgval kan man få mer och bättre dagsljus som tränger längre in i huset, och därmed minska energiförbrukningen till belysning.

Men det viktigaste är faktiskt att man också kan förbättra de upplevelsemässiga kvaliteterna genom dagsljusets skiftande intensitet och färg, ljusets rytm och sammanhangen mellan de mänskliga aktiviteterna i byggnaden.”

Källa: Peter Andreas Sattrup, chefskonsult för hållbarhet, Danske Arkitektvirksomheder