Varan har lagts till i varukorgen

Industriella strategier vid stambyte

Renoveringar 24 apr 2015
Om fastighetsägare skulle agera konceptägare för industriella plattformar finns potential att skapa en ny marknad. Det menar forskarna i ett nyligen avslutat SBUF-projekt i ett försök att lösa behovet av nybyggnation och renovering.

Ökad kunskap och delaktighet från beställare. Ett samlat grepp kring utveckling och standardisering av lösningar. Det är några av de konkreta förslag som förs fram i SBUF-finansierade projektet ”Renoveringskoncept och prioritering för stambyte”.

Utgångspunkten i forskningsprojektet har varit att byggbranschen står inför stora utmaningar, både när det gäller nybyggnation och renovering av det befintliga beståndet av flerbostadshus. Dessutom att branschen beskylts för att vara för dyr och att inte hålla tillräckligt hög kvalitet.

Stora volymer motiverar

Här menar doktoranden Linus Malmgren, och forskarna vid Lunds universitet som genomfört projektet, att industriellt byggande kan vara en lösning.
Inte minst är en industriell process intressant för renoveringar, där de totala investeringarna idag är större än i nybyggnad. Räknar man ihop renovering och nybyggnad, kommer flera svenska fastighetsägare upp i volymer över 1 000 badrum per år, något som kan motivera industriella strategier.

Industriell strategi

I en fallstudie i projektet valde ett medverkande företag att standardisera stambyten till ett begränsat antal lösningar. Detta är ett exempel på en början till industriell strategi. För att komma vidare med en industrialisering av renovering av badrum i flerbostadshus, krävs en utveckling av standardisering och av produkter och att fastighetsägaren ser till att kontrollera renoveringsprocessen.

Skulle hen agera som konceptägare för industriella plattformar för renovering och nybyggnad finns potentialen att skapa en ny marknad, menar projektgruppen.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Projektering Produktion Forskning
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler nyheter