Varan har lagts till i varukorgen
Hederliga luckor en energismart lösning
Renoveringar 23 apr 2015
En fönsterlucka som sluter tätt och har värmemotstånd i form av ett par centimeter trä kan förbättra u-värdet på hela systemet. Foto: Michael Erhardsson
Arkitekten och miljökonsulten Marja Lundgren visar i en studie att fönsterluckor kan vara ett alternativ till minskad glasarea. Här berättar hon om u-värde, e-värde och vikten av att tänka på helheten vid fönsterrenovering.

En vanlig lösning vid renovering av byggnader och flerbostadshus är idag att tilläggsisolera husets fasad och sätta in en tredje glasruta i fönstret. Båda dessa åtgärder begränsar dagsljusinsläppet och påverkar energiprestandan som helhet negativt.

Den danska designmetoden ”Dagslysrenovering” menar att en renovering tvärtom måste ge ett ökat dagsljusinsläpp och att det är fullt möjligt att öka fönsterstorleken och ändå spara energi.

Marja Lundgren, arkitekt, miljökonsult och forskningskoordinator på White arkitekter med fokus på arkitektur och energi, har med Helena Bülow-Hübe gjort en utredning som visar att fönsterluckor kan vara ett alternativ till minskad glasareal. Ett arbete kommer att publiceras i form av en inspirationsbok senare i år.

Vad bör man tänka på vid fönsterrenovering?

– Ur energihänsyn så är det viktigt att inte stirra sig blind på u-värdet på mittpunkt glas, vilket många gör. Gamla karmar och bågar kan ha bättre u-värden än nya aluminiumträbågar. Äldre fönster har smalare bågbredd, de är profilerade och leder in ljuset. De har ett bra bågdjup vilket gör att det är mer trä för värmen att ta sig igenom. En risk vid fönsterbyte i samma storlek är minskad glasarea till följd av att dagens standard har större karm- och bågbredd. Det - tillsammans med nya glastyper med olika beläggningar och fler glas  – kan påverka dagsljusinsläppet mycket.

Behålla eller byta ut?

– Miljöpåverkan av att byta gamla fönster mot nytillverkade, även avseende energi, borde bedömas som helhet från renovering alternativt nyproduktion till energibesparing i drift. Det finns studier av detta som visar att den totala miljöpåverkan ofta är större vid byte än renovering eftersom tillverkningsskedet ger betydande utsläpp.

Hur ska man göra?

– Titta på hela fönstrets u-värde; mittpunktglas, bågar och karmar. Bara genom att byta ett glas mot energiglas och att täta kan man åstadkomma en stor förbättring, både vad det gäller temperaturhöjning på glas, minskat drag och minskade värmeförluster genom fönster. Detta totalt ger hela energivinsten genom sänkt värmetillförselbehov. Man kan även byta ett fönsterglas mot en isolerruta i befintliga bågar.

Hur kan fönsterluckor vara en lösning vid renovering?

– Så länge en fönsterlucka sluter tätt, har ett visst värmemotstånd i form av ett par centimeter trä och används under vinterhalvåret så kan u-värdet på hela systemet förbättras avsevärt. Vår utredning av både ut- och invändiga fönsterluckor visar att det är effektivt; vid renovering för att förbättra, och vid nybyggnad för att möjliggöra tillräckligt stora fönsterytor ur upplevelse- och dagsljussynpunkt även i passivhus.

Invändiga och utvändiga fönsterluckor är ett bra sätt att säsongsisolera och därmed spara energi och bevara utseende. Det visar en utredning som arkitekten och miljökonsulten Marja Lundgren gjort tillsammans med en kollega. Foto: White
FAKTA Vad är U-värde och E-värde?

U-värde anger värmeförlust. Ett fönsters u-värde är ett mått på hur väl glas, karm och båge isolerar. Ju lägre värde desto bättre. Även dörrar mäts med u-värde.

I Danmark tittar man även på e-värden och beräknar då tillskottet från solen under uppvärmningsperioden.

E-värde räknar ihop U-värde med relevant solvärme. Man beräknar med andra ord även tillskottet från solen under uppvärmningsperioden. Detta är något man använder sig av i t ex Danmark. Då får fönster mot söder ett annat samlat energivärde än mot norr; u-värde + relevant solvärme.

Källa: Energimyndigheten, Marja Lundgren
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energi Hållbarhet Belysning Forskning
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Invändiga och utvändiga fönsterluckor är ett bra sätt att säsongsisolera och därmed spara energi och bevara utseende. Det visar en utredning som arkitekten och miljökonsulten Marja Lundgren gjort tillsammans med en kollega. Foto: White
FAKTA Vad är U-värde och E-värde?

U-värde anger värmeförlust. Ett fönsters u-värde är ett mått på hur väl glas, karm och båge isolerar. Ju lägre värde desto bättre. Även dörrar mäts med u-värde.

I Danmark tittar man även på e-värden och beräknar då tillskottet från solen under uppvärmningsperioden.

E-värde räknar ihop U-värde med relevant solvärme. Man beräknar med andra ord även tillskottet från solen under uppvärmningsperioden. Detta är något man använder sig av i t ex Danmark. Då får fönster mot söder ett annat samlat energivärde än mot norr; u-värde + relevant solvärme.

Källa: Energimyndigheten, Marja Lundgren