Varan har lagts till i varukorgen
Goda bakterier renar vårt dricksvatten
Vatten och avlopp 23 apr 2015
Enligt forskare så tycks vårt dricksvatten renas och få sin smak av en bakterieflora som hittills levt fördolda för omvärlden på insidan av våra vattenledningar. Foto: Leif Westling
Forskare vid Lunds Universitet har upptäckt att vårt dricksvatten till stor del tycks renas av ”goda bakterier” i ledningsrören och inte enbart i vattenverken som man tidigare trott.

Ett glas rent dricksvatten innehåller en miljon bakterier. Men det är som det ska vara, rent kranvatten innehåller alltid ofarliga bakterier. Däremot är kunskapen om dem nästan obefintlig. Men nu kan läget vara på väg att förändras.

Nya resultat av forskare i teknisk mikrobiologi och teknisk vattenresurslära visar att artrikedomen av bakterier i vattenrören är enorm samt att bakterierna tycks spela en större roll än vad man tidigare trott. Bland annat anar forskarna att en stor del av vattenreningen sker i ledningsrören och inte enbart i vattenverken.

Följande kan ske i framtiden

Till följd av den här kunskapen kan man i framtiden kanske styra råvattnets kvalitet så att de gynnsamma bakterierna kan rena ännu effektivare än idag. Rubbningar i biofilmen kan också varna om något inte står rätt till.

– Ett tidigare helt okänt ekosystem har uppenbarat sig för oss. Tidigare gick det knappt att se några bakterier alls och nu kan vi plötsligt se åttiotusen bakterier per milliliter dricksvatten! Från att ha gått i mörker med en ficklampa befinner vi oss i ett upplyst rum, säger forskarassistenten Catherine Paul i ett pressmeddelande.

Flera fördelar med bakterierna

Forskningen visar att ett par tusen olika arter lever i vattenledningarna. Enligt forskarna finns ett samband mellan bakteriersammansättning och vattenkvalitet och man misstänker att det finns ”goda” bakterier som hjälper till att rena vattnet. Exempelvis har de konstaterat att en bakterie, Sphingomonas, förekommer när vattenkvaliteten är god. 

– Den här bakterien är känd för att äta icke önskvärt organiskt material och till och med giftiga kemikalier och plaster. Den tål också klor. De gillar inte bara smuts. De frisätter också ämnen som ger god smak och lukt åt vattnet.

Stor nytta av kunskapen

Omvänt finns bakterier som visserligen inte förorsakar sjukdomsutbrott, men som kan vara en signal om att något inte riktigt står rätt till. Kanske att metallen börjar rosta eller att klorhalten inte är tillräckligt hög. Den här kunskapen kommer väl till pass, nu när Sveriges ledningsnät från efterkrigstiden snart ska bytas ut för miljardbelopp, menar forskarna.

– Den allra största förtjänsten med detta nyöppnade kunskapsfält är att vi så småningom kanske kan styra sammansättningen av råvattnet i våra vattenverk så att tillväxten av de ”goda” bakterierna gynnas på bekostnad av de oönskade mikroorganismerna. Ungefär som att rätt mat ger bättre tarmflora, säger Catherine Paul.

FAKTA Forskarteamet

Bakom forskningen står professorerna Peter Rådström, Kenneth M. Persson och doktoranden Katharina Lührig på Lunds Universitet. Resultaten har nyligen publicerats i tidsskriften Microbes and Environments.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö Forskning
Fackområden

Anläggning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Forskarteamet

Bakom forskningen står professorerna Peter Rådström, Kenneth M. Persson och doktoranden Katharina Lührig på Lunds Universitet. Resultaten har nyligen publicerats i tidsskriften Microbes and Environments.

Fördjupningsmaterial