Varan har lagts till i varukorgen
Förändringar i standard på grund av ny teknik
Belysning 14 apr 2015
Livslängden hos en LED-lampa är idag så lång att ljuskällan ofta inte behöver bytas ut under armaturens livslängd. Det är särskilt användbart där belysningsarmaturerna sitter svåråtkomligt. Foto: Hans Engberg
Några frågor till Ingvar Eriksson, projektledare på Svensk Elstandard och sekreterare för tekniska kommittén för nya utgåvan av huvudstandarden för belysningsarmaturer.

Vilka har främst användning i sitt arbete för den nyutkomna utgåvan SS-EN60598-1 om belysningsarmaturer?

– De som designar, konstruerar eller tillverkar belysningsarmaturer bör ha kunskap om de fordringar som finns i denna standard. Framförallt gäller det säkerhet, men även om vilken märkning som krävs. Alla produkter som finns på marknaden ska ju vara CE-märkta och tillverkare anger vanligtvis att det är denna standard man prövar belysningsarmaturen mot.

Vilka är de främsta skillnaderna jämfört med den gamla standarden från 2008?

– Uppdateringsarbetet har pågått under flera år. Det är mycket som hänt sedan 2008, framförallt har LED-tekniken gått från utveckling till storförsäljning till konsumenter. Men LED-tekniken har även visat sig innehålla en ny risk, då de starka LED-lamporna kan innehålla en ljuskomponent som kan vara skadlig för ögat, så kallat "blue light hazard".

– Det är flera förändringar som gjorts på grund av den nya tekniken. Bland annat är livslängden hos en LED-lampa så lång att ljuskällan kanske inte behöver bytas under armaturens livslängd, vilket påverkar avsnitten konstruktion och märkning i standarden. Om armaturen har en ljuskälla som inte kan bytas, så ska märkningen ange detta och att hela armaturen ska bytas när ljuskällan slutar fungera.

Ingvar Eriksson säger att idag har en del extraisolerade armaturer eller belysningsarmaturer för lågvolt behov av en jordledare för att exempelvis leda bort störningar. Detta har lett till ett behov att i standarden tydligare ange vilket krav som ställs på isoleringar mellan olika typer av kretsar och berörbara ytor.

Vilket är skälen till att marknaden nu säljer allt fler armaturer där LED-ljuskällan inte är utbytbar?

– Det kan ju låta tufft att det inte går att byta ut ljuskällan, men om ljuskällan håller 20 000 timmar och är tänd i snitt 2,5 timme per dag håller den i mer än 20 år. De stora vinsterna med detta är när belysningsarmaturerna sitter svåråtkomligt eller högt upp, till exempel höglager med många lysrörsarmaturer i taket. Här har man tidigare behövt hyra speciella kranar för att byta ljuskällan, vilket kan bli riktigt kostsamt.

Finns det några nackdelar?

– Ja en uppenbar nackdel är om man får tag i ett så kallat "måndagsexemplar" som bara håller något år.

Om armaturen har en ljuskälla som inte kan bytas ska märkningen ange att hela armaturen ska bytas när ljuskällan slutar fungera. Det handlar också om beröringssäkerhet.

– En LED-ljuskälla som inte kan bytas behöver inte ha samma skydd mot farlig spänning som en ljuskälla som kan bytas av konsument. Det vill säga när en ljuskälla som inte kan bytas och inte är åtkomlig utan hjälp av verktyg, till exempel monterad under ett fastskruvat/fastlimmat glas, kan vara farlig att beröra under drift, säger Ingvar Eriksson.Ingvar Eriksson, Svensk Elstandard.
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Bestämmelser Elinstallation Teknik
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Ingvar Eriksson, Svensk Elstandard.