Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Effektivare miljöarbete med ny myndighet
Vatten och avlopp 13 apr 2015
Som ett led i att nå regeringens miljömål föreslår Miljömyndighetsutredningen att en ny myndighet, Miljöinspektionen, bildas. Foto: MostPhotos
För att tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning ska bli mer effektivt föreslår Miljömyndighetsutredningen att en ny myndighet – Miljöinspektionen, MI, ska bildas.
Den nya myndigheten föreslås ta hand om tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning som idag utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Länsstyrelserna behåller den operativa tillsynen enligt 7-8 kapitlet i miljöbalken men läggs under MI. Alla centrala myndigheters ansvar för att tillsynsvägleda kommunernas operativa miljötillsyn samlas också hos MI.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Om utredningen

Förra regeringen tillsatte Miljömyndighetsutredningen med uppdraget att granska effektiviteten i regeringens styrning inom miljöpolitiken, tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning samt analys uppföljning och utvärdering.

Man har bland annat sett över verksamheterna vid Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten och Forskningsrådet för miljö, samhällsbyggnad.

Utredningen har också granskat stiftelserna Stockholm Environment Institute (SEI), IVL Svenska miljöinstitutet, Mistra, Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (SIIIEE) samt bolaget IVL.

Slutbetänkandet ”Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)” lämnades i slutet av mars till regeringen.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om utredningen

Förra regeringen tillsatte Miljömyndighetsutredningen med uppdraget att granska effektiviteten i regeringens styrning inom miljöpolitiken, tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning samt analys uppföljning och utvärdering.

Man har bland annat sett över verksamheterna vid Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, SMHI, Strålsäkerhetsmyndigheten och Forskningsrådet för miljö, samhällsbyggnad.

Utredningen har också granskat stiftelserna Stockholm Environment Institute (SEI), IVL Svenska miljöinstitutet, Mistra, Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (SIIIEE) samt bolaget IVL.

Slutbetänkandet ”Vägar till ett effektivare miljöarbete (SOU 2015:43)” lämnades i slutet av mars till regeringen.