Varan har lagts till i varukorgen
Effektivare miljöarbete med ny myndighet
Vatten och avlopp 13 apr 2015
Som ett led i att nå regeringens miljömål föreslår Miljömyndighetsutredningen att en ny myndighet, Miljöinspektionen, bildas. Foto: MostPhotos
För att tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning ska bli mer effektivt föreslår Miljömyndighetsutredningen att en ny myndighet – Miljöinspektionen, MI, ska bildas.
Den nya myndigheten föreslås ta hand om tillståndsgivning, tillsyn och tillsynsvägledning som idag utövas av Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna. Länsstyrelserna behåller den operativa tillsynen enligt 7-8 kapitlet i miljöbalken men läggs under MI. Alla centrala myndigheters ansvar för att tillsynsvägleda kommunernas operativa miljötillsyn samlas också hos MI.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö Lov och tillsyn
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter