Varan har lagts till i varukorgen
Bränder orsakas av defekta avfuktare
Brand 21 apr 2015
Bränderna har inträffat i bostäder och i flera fall har det varit avfuktare placerade i krypgrund. Bild på kretskort från avfuktare. Foto: Elsäkerhetsverket
Ett antal bränder har inträffat där avfuktare är den troliga brandorsaken. Elsäkerhetsverket utreder nu frågan.

– Placering i krypgrunder är svårast att kontrollera, säger Thomas Nilson, inspektör för marknadskontroll på Elsäkerhetsverket som begärt in information från aktuella importörer och återförsäljare av avfuktare. Detta efter uppmärksamheten kring ett växande problem med avfuktare som orsakar bränder, framför allt i bostäder.

– Det är svårt att peka på ett specifikt fel med avfuktarna. Men det kan ha att göra med skötseln av luftavfuktaren eller att filtren inte har rengjorts. Åldern på luftavfuktaren spelar också in, säger Thomas Nilson.

Tre modeller av kondensavfuktare

Den tidigaste branden som Elsäkerhetsverket fått in information om rapporteras från Räddningstjänsten från 2011. Sammanlagt har man fått in ett tiotal rapporter från räddningstjänsten och ett par stycken från allmänheten. Det är i huvudsak tre modeller av kondensavfuktare (se faktaruta) som har varit inblandade: Amcor DC10, Woods WD12 och Woods MDC20.

Företaget Woods uppmanar kunder som har avfuktaren Woods WD12 att omedelbart sluta använda denna efter att fem brandtillbud har rapporterats. Man har återkallat 7500 avfuktare som sålts sedan 2009.

Det är inte alltid det går att utröna vilken modell av luftavfuktare som har brunnit.

– Men ansvaret ligger hos importören att se till att produkten är säker och att man vidtar åtgärder om något inträffar. Finns produkten på marknaden kan vi köpa in den för att kontrollera att den följer standarden, säger Thomas Nilson.

Uppmanas kontakta Elsäkerhetsverket

Den som stöter på en avfuktare som man tror kan ha orsakat en brand, uppmanas kontakta Elsäkerhetsverket.

Räddningstjänsten i Trelleborg har utrett en brand i en villa i Smygehamn där en Amcor DC10 varit placerad i krypgrunden.
Huset är ett Modulenthus (numera uppköpt av Hjältevadshus) och byggt 2007. Branden startade i avfuktaren. Samma räddningstjänst har rapporterat om en liknande brand i ett Modulenthus i Skurup, byggt 2006, med samma modell av avfuktare.

Damm kortsluter kretskortet

Orsaken i dessa fall är enligt återförsäljaren Eveco brist på underhåll. Enligt bruksanvisningen ska filtret i avfuktaren rengöras en gång i månaden, annars finns risk för överhettning. Tes Scandinavia, som är återförsäljare till Woods luftavfuktare menar att kretskorten tenderar att dra till sig damm varav det kortsluts och en brand kan uppstå. Ett annat problem har varit feldimensionerad kondensatorer.

Både Höglandets räddningstjänst och Räddningstjänsten Kristianstad har haft bränder med avfuktare Woods MDC20. Hjältevadshus ha nu gått ut med information och skötselråd till fastighetsägare med hus där det finns avfuktare Amcor DC10.

FAKTA Kondensavfuktare

Kondensavfuktare kallas också luftavfuktare eller kylavfuktare och fungerar bäst i temperaturer på över femton grader plus. De fungerar så att fuktig luft dras igenom en kylslinga med hjälp av en fläkt. Fukten i luften kondenseras och droppar ner i ett uppsamlingskärl.

Bevaka ämnen i artikeln

Brand Bostäder Konstruktion Produktion
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kondensavfuktare

Kondensavfuktare kallas också luftavfuktare eller kylavfuktare och fungerar bäst i temperaturer på över femton grader plus. De fungerar så att fuktig luft dras igenom en kylslinga med hjälp av en fläkt. Fukten i luften kondenseras och droppar ner i ett uppsamlingskärl.