Varan har lagts till i varukorgen

Bättre koll viktigt för järnvägsunderhållet

Rälsarbete 30 apr 2015
Regeringen beslutade i maj 2013 att tillsätta en utredning som fick i uppdrag att göra en översyn av järnvägens organisation. Utredningens arbete har bedrivits i två steg och nu har man lämnat in sitt andra delbetänkande. Foto: Michael Erhardsson
För att Trafikverket ska kunna ta det samlade ansvaret för järnvägsunderhållet behövs bättre kunskap om anläggningens tillstånd. Det föreslår Utredningen om järnvägens organisation i ett delbetänkande till regeringen.

Utredningen om järnvägens organisation överlämnade i förra veckan över delbetänkandet ”Koll på anläggningen(SOU 2015:42) till regeringen. Syftet med utredningen är att förstärka underhållet av järnvägen och på så vis minska trafikstörningar.

Enligt Gunnar Alexandersson, huvudutredare, finns det i dag mycket kunskap hos både Trafikverkets och entreprenörernas personal men det saknas data och kunskap på en samlad nivå.

– Som infrastrukturförvaltare måste Trafikverket ha en samlad bild av anläggningens tillstånd och dess användning på rätt detaljeringsnivå. De brister som jag konstaterat indikerar att myndighetens ledning och styrning också kan behöva ses över, för att säkra att den är uppbyggd efter verksamhetens behov och efter de regelverk som Trafikverket har att följa som infrastrukturförvaltande myndighet.

Utredningen ska nu ut på remiss. Först därefter tar regeringen ställning kring hur arbetet ska fortskrida.

FAKTA Åtgärder

Utredningen föreslår att Trafikverket bör göra följande;

 • Bygga ett underhållsystem och utgå ifrån verksamhetens olika behov.
 • Förstärka sin organisation för att i egen regi kunna utföra mer tillståndskontroll.
 • Ta fram en nationell underhållsplan.
 • Vid upphandling ta större hänsyn till den trafikpåverkan som entreprenörens behov av tid i spår orsakar.
 • Fortsätta att anlita externa entreprenörer för järnvägsunderhåll.
 • Själva avgöra om egen regi eller utförande med externa entreprenörer är att föredra.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Rälsarbete Underhåll
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

FAKTA Åtgärder

Utredningen föreslår att Trafikverket bör göra följande;

 • Bygga ett underhållsystem och utgå ifrån verksamhetens olika behov.
 • Förstärka sin organisation för att i egen regi kunna utföra mer tillståndskontroll.
 • Ta fram en nationell underhållsplan.
 • Vid upphandling ta större hänsyn till den trafikpåverkan som entreprenörens behov av tid i spår orsakar.
 • Fortsätta att anlita externa entreprenörer för järnvägsunderhåll.
 • Själva avgöra om egen regi eller utförande med externa entreprenörer är att föredra.
Fördjupningsmaterial