Varan har lagts till i varukorgen
Vanligt med bränder på deponier
Miljö 29 sep 2014
Bränder på landets deponier kostar 25 miljoner kronor årligen. Foto: Deyan Georgiev
En stor del av de olyckor som inträffar på avfallsdeponier är bränder. En ny publikation från SGI kartlägger situationen och föreslår en rad åtgärder.

Antalet bränder på avfallsdeponier minskar men beräknas ändå kosta cirka 25 miljoner kronor per år. Statens Geotekniska Institut, SGI, har kartlagt situationen och tagit fram en rad åtgärder som sammanställts i publikationen "Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering".

Antalet bränder har minskat

Analysen visar bland annat att i princip alla deponiolyckor är bränder och idag inträffar nästan alla bränder i lagrat eller utsorterat avfall. Mängden brunnet avfall har minskat från cirka 25 000 ton till omkring 10 000 ton under de senaste 20 åren.

Kostnaderna för bränderna uppskattas till cirka 2 500 kronor per ton eller cirka 25 miljoner kronor per år.

För att minska antalet olyckor föreslår man följande:

  • Forskning behövs om självantändning och om emissioner till vatten och luft från bränder i avfallslager.
  • Ansvaret för tillsyn och tillsynsvägledning behöver förtydligas.
  • Naturvårdsverket, MSB och Avfall Sverige bör ta fram en gemensam tillsynsvägledning/branschstandard för hur avfall kan lagras på ett säkert och miljöriktigt sätt.

Tre delar har studerats

Publikationen är en del av slutrapporteringen inom det så kallade ESS-projektet – Effekter av samhällets säkerhetsarbete, där man under 2009–2013 studerat effekter av samhällets åtgärder inom följande tre områden:

1) Frekventa olyckor – fallolyckor och bostadsbränder
2) Naturolyckor – på grund av ras, skred och klimatförändringar
3) Deponi- och kemikalieolyckor

Författare av SGI-rapporten "Effekter av samhällets säkerhetsarbete inom deponering" är Thomas Rihm och Maria Arm från SGI samt Anders Lagerkvist vid Luleå tekniska universitet, LTU.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter