Varan har lagts till i varukorgen
Svårt förorenad sjö saneras
Miljö 19 sep 2014
Ala Lompolo är en myrsjö i Kiruna kommun i Lappland som är svårt förorenad av bland annat kvicksilver. Foto: Helleborus.
Sjön Ala Lombolo är svårt förorenad med tungmetaller. I sjön har det även funnits gammal ammunition som förhindrat arbetet med att sanera sjön. Försvarsmakten har nu tagit upp den sista lådan och den omfattande saneringen kan börja.
Sjön Ala Lombolo i Kiruna har förorenats under en lång tid av olika lokala aktörer och kvicksilvret i sedimenten är den främsta anledningen till att sjön är ett riskklass 1-objekt (de allra viktigaste att åtgärda). Det finns upptill 200 kilo kvicksilver på botten och det läcker långsamt ut i vattnet. Sjön har förbindelse med Torne älv som är ett Natura 2000-område. Natura 2000-områden ingår i ett EU-gemensamt nätverk av skyddsvärda områden.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter