Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Smarta gatljus testas i Sundsvall
Energi 26 sep 2014
Vindsnurran monteras på en av de nya smarta gatljusen som sätts upp utanför Mittuniversitetet i Sundsvall. Foto: Inger Axbrink.
Nu testas smarta gatljus i Sundsvall. De nya gatljusen innehåller en ny teknik som drivs av både vindkraft och solkraft och dessutom lagrar energin i batterier.

Tre självförsörjande stolpar av de nya smarta gatljusen har nu rests för att testköras vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Gatljusen är framtagna genom ett samarbete mellan Sundsvalls kommun, Mittuniversitet, Sundsvall Energi och företaget Servanet.

Ta tillvara smarta lösningar

– Vi tycker det här är en spännande utveckling. Vårt samarbete med Mittuniversitetet ger oss möjlighet att ta tillvara smarta lösningar, säger kommundirektör Stefan Söderlund.

Lyktstolpar med solceller finns i dag i bruk både i Sverige och utomlands. De solcellsdrivna gatlamporna blir vanligare, särskilt i medelhavsklimat och tropiska klimat där man har lite snö. De placeras då ofta på parkeringar och gångstråk.

Kapacitet även i mörker

Det som är speciellt med den nya teknik som nu utvecklas i Sundsvall är att gatlamporna även är försedda med en vindgenerator. Samt att det till varje stolpe finns ett batteri, vilket gör att stolparna ska kunna ha kapacitet även om det är mörkt eller riktigt dåligt väder.

– Jag känner inte till om den här typen av stolpar har testats på våra breddgrader tidigare, men jag tror inte det. Syftet med projektet är att se om denna teknik kan fungera i vårt klimat, säger Mikael Gulliksson, projektledare vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Avancerad forskning inom elektronik

Vid Mittuniversitets forskningscenter FSCN (Fibre Science and Communication Network) och STC (Sensible Things that Communicate) pågår sedan länge avancerad forskning kring nya produkter och tjänster inom elektronik-, skogs- och fibersektorn.

Projektet Smarta gatljus innehåller flera steg som genomförs under hösten 2014. De "gröna" gatljusen finansieras av EU-medel från regionala fonden, Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet.

Stolpar utan anslutning till elnät

I ett första steg ska man se hur mycket energi de självförsörjande stolparna kan producera när dygnets ljusa timmar blir allt färre.

Framöver kommer stolparna sedan att förses med sensorer för miljö- och trafikmätning, displayer och wi-fi. En lyktstolpe kommer då att kunna göra stor nytta på gångstråk där man till exempel behöver informera om aktuella händelser. Eller på landsbygden där man kan sätta upp stolparna utan anslutning till elnätet.

Mikael Gulliksson säger att man gemensamt satsar cirka 700 000 kronor i det första steget på att utveckla "gröna" gatljus med hög miljöprestanda som klarar sig i vårt klimat utan anslutning till elnätet. Genom att förse gatljusen med sol- och vindkraft, batterier samt IT-komponenter för trådlös kommunikation och sensorer för trafik- och miljöövervakning kan mervärden som finansierar installationen nås.

Batteriforskare och materialutvecklare

Ett andra steg i projektet är optimering, där man ska undersöka hur tekniken kan förbättras. Detta görs tillsammans med universitets elektronikforskare, batteriforskare och materialutvecklare som alla är inblandade.

– Alla vi ska tillsammans "sätta tänderna" i de här stolparna och se hur vi kan förbättra de. Faller detta väl ut kommer vi sedan att låta tillverka tio stycken av den förbättrade stolpen. Jag tror att vi kanske kan förbättra de runt 20 procent i både driftstid och energiproduktion, säger Mikael Gulliksson.

Svårt att driftsätta och underhålla

Man är inte bara intresserade av energitekniken utan vill även använda de här stolparna som noder i ett trådlöst datornätverk med visst lagringskapacitet. En server kommer att sättas in i varje stolpe.

– Jag tror att den här tekniken har goda förutsättningar att kunna användas i större skala. Men just nu är den alldeles för svår och komplicerad att hantera, driftsätta och underhålla, det är nästan mardrömslikt. Vi måste absolut hitta en mycket enklare hantering och förbättrad konstruktion, säger Mikael Gulliksson.'

Nya tekniska innovationer

Anders Jonsson, vd, Sundsvall Energi säger att de känner sig mycket nöjda med samarbetet med Mittuniversitetet. Sundsvall Energi har som mål att få Sundsvall att växa med nya tekniska innovationer och miljömässiga lösningar. Deras mål är även att verksamheterna ska vara bra för miljön, bra för Sundsvallsborna och bidra till regionens utveckling. Detta projekt med smarta gatljus menar han går helt i linje med det.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Elproduktion Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial