Varan har lagts till i varukorgen
Sex av sju klarade passivhuskraven
Energi 25 sep 2014
Merkostnaden för att bygga kvarteret Fridhem som passivhus blev endast 0,5 procent om man jämför mot att bygga enligt byggreglernas miniminivå, menar Eidar Bostads AB. Foto: Aptus.
Passivhuskvarteret Fridhem i Trollhättan har nyligen utvärderats. Resultatet visar att alla byggnader utom en klarar passivhuskraven för värmeeffektbehov.

I slutet av förra året blev kvarteret Fridhem inflyttningsklart och redan i januari påbörjades en utvärdering av området som är passivhuscertifierat enligt FEBY09. Byggnadernas behov av värme, varmvatten och elenergi mättes upp och en enkät skickades ut till de boende i området. Nu har resultatet av utvärderingen sammanställts i en rapport.

Köldbryggorna kan vara underskattade

Mätningen verifierar att de sex punkthusen i området klarar passivhuskraven som ställs i FEBY09, om man tar hänsyn till mätosäkerheter. Lamellhuset har däremot en högre energianvändning än väntat och når inte upp till kraven. Orsaken kan bero på att man vid projekteringen har underskattat köldbryggorna ner till garageplanet.

Boende med luftvärme var nöjda

Enkäten visar att 82 procent av de boende i punkthusen var nöjda med sin värmekomfort under vintern, bara en familj tyckte att inomhusklimatet var dåligt. Det är ett bra resultat, menar Eidar Bostads AB, då byggnaderna tagits i drift bara någon månad tidigare.

De som bor i lamellhuset, som har vattenradiatorer och inte luftburen värme, var inte lika nöjda. Endast 55 procent tyckte att värmekomforten var bra och 16 procent tyckte att den var dålig. Förklaringen kan bero på att det finns ett serviceboende och många äldre i huset.

Några klagade på matos

I enkäten ställde man även frågor om vädring och användning av spiskåpor. Resultatet visar att de posterna bidrar med värmeförluster på cirka fem kilowattimmar per kvadratmeter och år.

I några av byggnaderna klagade flera boende på matos från ventilationssystemet och det är något som Eidar Bygg inte är nöjd med i projektet. Roterande värmeväxlare används och dessa ökar både risken för matosproblem och mer vädring.

FAKTA Om kvarteret Fridhem

Kvarteret Fridhem byggdes 2013 och är certifierat som passivhus enligt FEBY09. Området består av sex punkthus och ett lamellhus med totalt 174 lägenheter. Byggnaderna är uppförda med prefabricerade betongelement och har gemensamma ventilationsaggregat på vind. I punkthusen har varje lägenhet en luftvärmare i tilluftssystemet. I lamellhuset finns det värmeradiatorer och ett ouppvärmt garage i källaren.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om kvarteret Fridhem

Kvarteret Fridhem byggdes 2013 och är certifierat som passivhus enligt FEBY09. Området består av sex punkthus och ett lamellhus med totalt 174 lägenheter. Byggnaderna är uppförda med prefabricerade betongelement och har gemensamma ventilationsaggregat på vind. I punkthusen har varje lägenhet en luftvärmare i tilluftssystemet. I lamellhuset finns det värmeradiatorer och ett ouppvärmt garage i källaren.

Fördjupningsmaterial