Varan har lagts till i varukorgen

Så använder du rätt BBR

Energi 4 sep 2014
Det är många som undrar vilken BBR-version som gäller och hur man anger rätt referens till rätt version i en handling. Foto: Louise Rosén.
Boverket uppdaterar sina byggregler, BBR, på löpande band. De är nu uppe i den tjugoförsta versionen sedan den första kom ut år 1994. Men branschen är förvirrad över att det är flera versioner som gäller.

Det finns idag tre BBR-versioner som kan tillämpas och det är:

  • BBR 19 = BFS 2011:26
  • BBR 20 = BFS 2013:14
  • BBR21 = BFS 2014:3

Det finns även ett fjärde dokument, den så kallade konsoliderade versionen av BBR vilket är en sammanslagning av BBR 19 och BBR 20 i ett dokument. Men detta är inte någon författning från Boverket och man ska därför inte referera till den då den inte har juridisk status.

Att använda gällande BBR

Från och med den1 juli 2014 ska BBR 21 tillämpas. Fram till och med den 30 juni 2015 kan dock även BBR 19 och BBR 20 tillämpas, det vill säga under BBR 21:s övergångstid. Från och med den 1 juli 2015 kan enbart BBR 21 tillämpas.

Referera till BFS-numret

När man ska referera till gällande BBR i exempelvis en handling, en beskrivning, ett upphandlingsunderlag eller ett styrdokument ska BFS-numret helst anges. Det går även att ange BBR:s löpnummer men detta bör undvikas så att inte missförstånd uppstår. Ska de äldre bestämmelserna användas, under BBR21:s övergångstid, så ange BFS 2011:26 och BFS 2013:14. Ska den senaste versionen användas, BBR 21, ange BFS 2014:3.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter