Varan har lagts till i varukorgen
Risker med solpaneler vid räddningsinsatser
Energi 11 sep 2014
Avsaknaden av en strömbrytare i solpanelerna kan göra ett brandskadat hus strömförande. Foto: Liane M.
Hus med solpaneler kan snabbt bli en säkerhetsrisk för räddningstjänsten om det börjar brinna. Detta eftersom elen i solpanelerna inte går att stänga av.

Solpaneler genererar ström och idag finns det inga krav i Sverige på att elen måste gå att stänga av. Detta skiljer solpanelerna från andra elektriska apparater som normalt går att stänga av med en huvudströmbrytare. De nyare solcellssystemen som finns idag producerar även allt mer energi per ytenhet.

Om solpanelen är skadad

Avsaknaden av en strömbrytare i solpanelerna kan göra ett brandskadat hus strömförande till fara för räddningstjänstens personal. Ett hus kan då innehålla strömförande ledningar trots att huvudströmbrytaren är av och om solpanelen är skadad kan även delar av byggnaden, som takplåtar, hängrännor och stuprör, bli strömförande.

Så länge det är ljust ute och det är dagtid så finns det ström i systemet så länge som panelerna producerar ström. Men det är inte bara under själva släckinsatsen som systemet med solpaneler kan vara en säkerhetsrisk. Vid en insats nattetid finns ingen ström, men när morgonen väl kommer så finns plötsligt strömmen där igen vilket innebär en risk.

Krav på brandmannabrytare

Finns det då några lösningar på problemet? Ja, i vissa länder har man som krav att man ska ha något som kallas "firemans switch", en brandmannabrytare som bryter strömmen ända uppe vid panelerna. Det kravet finns inte i Sverige, men önskemål har framförts om att man ska installera sådana.

– Eftersom kunskapen idag är så spretig behövs samstämmig kunskap utifrån svenska förhållanden, säger brandingenjör PerOla Malmqvist till tidningen Brandsäkert.

Förhindra personskador och egendom

Det som finns är en del utländsk forskning om hur räddningstjänsten kan hantera solpaneler vid en brand. Det handlar både om att förhindra personskador och stora egendomsskador som blir följden om räddningsarbetet fördröjs. Något man kan göra är att täcka solpanelerna med presenning under dagtid. Men då måste presenningen vara både mörk och helt tät. Att täcka solpanelerna med skum fungerar inte eftersom panelerna är utrustade för att vara självrengörande vilket gör att skummet rinner av. Vid släckning behövs koldioxid, pulver och vatten som släckningsmedel.

Ny utredning om solpaneler

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska nu finansiera en utredning om solpaneler. Det är Brandskyddsföreningen som samordnar en projektgrupp som består av representanter för Räddningstjänsten, Elsäkerhetsverket och konsulter från solcellsbranschen.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter