Varan har lagts till i varukorgen
Riksintressen kontra bostadsbyggande
Bestämmelser 9 sep 2014
Den unika tidigmedeltida muromgärdad staden Visby har kulturmiljövärden av riksintresse: Foto: Ulf Söderlund
Riksintressen utgör i dag inget större hinder för bostadsbyggande. Det framgår av riksintresseutredningens första delbetänkande som överlämnats till regeringen.
Riksintresseutredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera om riksintressen hindrar angeläget bostadsbyggande, och i sådant fall orsakerna till detta. Utredningen har nu lämnat ett delbetänkande där den konstaterat att det för närvarande finns andra hinder för angeläget bostadsbyggande som är betydligt större än de hinder som beror på förekomst av riksintressen. I de flesta kommuner med behov av fler bostäder finns det en planreserv med byggklara detaljplaner. I sådana planer utgör omr

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.
Gäller endast dig som inte tidigare varit betalande prenumerant på Byggkoll. 

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter