Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Riksintressen kontra bostadsbyggande
Bestämmelser 9 sep 2014
Den unika tidigmedeltida muromgärdad staden Visby har kulturmiljövärden av riksintresse: Foto: Ulf Söderlund
Riksintressen utgör i dag inget större hinder för bostadsbyggande. Det framgår av riksintresseutredningens första delbetänkande som överlämnats till regeringen.
Riksintresseutredningen har bland annat haft i uppdrag att analysera om riksintressen hindrar angeläget bostadsbyggande, och i sådant fall orsakerna till detta. Utredningen har nu lämnat ett delbetänkande där den konstaterat att det för närvarande finns andra hinder för angeläget bostadsbyggande som är betydligt större än de hinder som beror på förekomst av riksintressen. I de flesta kommuner med behov av fler bostäder finns det en planreserv med byggklara detaljplaner. I sådana planer utgör omr

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Riksintresseutredningen leds av Elisabet Falemo, Generaldirektör på Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket
FAKTA Riksintressen

Områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som riksintresse. Det kan vara områden som innehåller unika natur- eller kulturvärden eller områden som är viktiga för exploatering för till exempel vägar eller vindkraft.

Syftet med att utse ett område till riksintresse är att skydda det mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som föranledde att det utsågs till riksintresse.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Riksintresseutredningen leds av Elisabet Falemo, Generaldirektör på Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket
FAKTA Riksintressen

Områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen kan pekas ut som riksintresse. Det kan vara områden som innehåller unika natur- eller kulturvärden eller områden som är viktiga för exploatering för till exempel vägar eller vindkraft.

Syftet med att utse ett område till riksintresse är att skydda det mot åtgärder som påtagligt kan skada det värde som föranledde att det utsågs till riksintresse.

Fördjupningsmaterial