Varan har lagts till i varukorgen
Revision inom trafiksäkerhet har uppdaterats
Transportsystem 24 sep 2014
Trafiksäkerhetsrevisionen består av åtta steg. För mindre kommuner är arbetet inte lika omfattande och stegen något färre. Foto: Doug Olson.
Trafiksäkerhetsrevisionen har reviderats och är nu synkad till den nya ISO-standarden för trafiksäkerhetsarbete. Den nya versionen lanseras under hösten.

Trafiksäkerhetsrevisionen har reviderats, framförallt utifrån nationella mål och indikatorer för Nollvisionens etappmål 2020 och den internationella ledningssystemsstandarden för vägtrafiksäkerhet, ISO 39001.

– Revisionen har även anpassats till vår handbok för kommunala trafiksäkerhetsprogram "Trafiksäkra staden", berättar Patrik Wirsenius på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Granskas av opartisk konsult

Trafiksäkerhetsrevisionen är en metod som hjälper kommunerna att kvalitetssäkra trafiksäkerhetsarbetet. I samband med en revision kommer en utomstående revisor och granskar kommunens arbetssätt och det faktiska resultatet inom trafiksäkerhetsområdet.

– Fördelen med att använda sig av en utomstående konsult är att man får en objektiv bedömning, det är lätt att blir hemmablind, säger Patrik Wirsenius.

Revisionen består av följande åtta steg:

  • Initiering
  • Startmöte
  • Inventering
  • Diskussion
  • Analys
  • Redovisning
  • Avslutning
  • Uppföljning

– De förbättringsåtgärder och avsiktsförklaringar som revisionen resulterar i blir direkt input till kommunens framtida trafiksäkerhetsprogram, säger Patrik Wirsenius.

Om man vill få igång ett trafiksäkerhetsarbete i kommunen så är Trafiksäkerhetsrevisionen i kombination med SKL:s handbok "Trafiksäkra staden" ett utmärkt alternativ, menar Patrik Wirsenius.

– Trafiksäkerhetsrevisionen bidrar också till att få upp trafiksäkerheten på den politiska agendan, eftersom genomförandet av revisionen förutsätter ett politiskt beslut och ett aktivt deltagande från ansvariga politiker, avslutar Patrik Wirsenius.

Trafiksäkerhetsrevisionen bidrar till att få upp trafiksäkerheten på den politiska agendan, menar Patrik Wirsenius på SKL.
FAKTA Om trafiksäkerhetsrevisionen

Den nya revisionen lanseras under hösten 2014. SKL kommer att arrangera tre olika kurstillfällen i höst för den som vill bli revisor i Trafiksäkerhets-
revisionen eller för den som vill uppdatera sig i den nya versionen. Läs mer i länken nedan.

 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Trafiksäkerhetsrevisionen bidrar till att få upp trafiksäkerheten på den politiska agendan, menar Patrik Wirsenius på SKL.
FAKTA Om trafiksäkerhetsrevisionen

Den nya revisionen lanseras under hösten 2014. SKL kommer att arrangera tre olika kurstillfällen i höst för den som vill bli revisor i Trafiksäkerhets-
revisionen eller för den som vill uppdatera sig i den nya versionen. Läs mer i länken nedan.

 

Fördjupningsmaterial