Varan har lagts till i varukorgen
Råd för att undvika dålig inomhusluft
Arkitektur 26 sep 2014
Uteluftsintaget måste vara rätt utformat så att det inte släpper in fukt och smuts i ventilationssystemet annars finns det risk att mikroorganismer såsom mögel bildas. Foto: Leif Westling.
Om ett ventilationssystem inte underhålls som det ska kan det orsaka problem med inomhusluften. Det konstaterar forskare i en ny studie och i en rapport ger de råd om hur man kan undvika problemen.
Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har undersökt hur luften förändras när den transporteras genom ventilationssystemet i fyra olika kontorsfastigheter. Mätningarna visar att filtren som ska rena tilluften till kontoren fungerar sämre än förväntat. Smuts och fukt i luften bildar irriterande ämnen som organiska syror och formaldehyd. Den totala halten av kolväten ökar och forskarna fann även mögel i två av ventilationssystemen.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Styr och övervakning Kyla Renoveringar Vatten och avlopp Miljö Ventilation Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter