Varan har lagts till i varukorgen
Oklart kring á-pris och timpris
Energi 11 sep 2014
Det är viktigt att precisera vilka kostnader som ingår i ett överenskommet timpris. Foto: Mocity
Byggandets kontaktkommitté, BKK, har förtydligat vad det är för skillnad på ett á-pris och ett timpris i entreprenadavtal där parterna tillämpar AB 04 eller ABT 06.
I samband med entreprenadavtal tillämpas många gånger begreppen á-pris och timpris utan att innebörden är tydligt definierad. Då det finns oklarheter kring begreppen och dess användning har BBK i "Förtydligande 4" förklarat dessa. Begreppet á-pris är definierat i begreppsbestämningarna i AB/ABT som ett ”pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete”. Timpris är inte definierat i AB/ABT. Begreppet återfinns inte heller i standardavtalen.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter