Varan har lagts till i varukorgen
Friggebod kan medföra planstridighet
Lov och tillsyn 23 sep 2014
Boverket föreslår en ändring i plan- och bygglagen med anledning av en dom i Mark- och miljööverdomstolen i januari 2013.
I en rapport till regeringen föreslår Boverket att nionde kapitlets trettionde paragraf i plan- och bygglagen ändras så att bygglovbefriade åtgärder, som exempelvis friggebodar, attefallshus och mindre tillbyggnader, inte ska beaktas vid bedömning av om en fastighet eller ett byggnadsverk överensstämmer med detaljplanen. Förslaget har lämnats med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter