Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Friggebod kan medföra planstridighet
Lov och tillsyn 23 sep 2014
Boverket föreslår en ändring i plan- och bygglagen med anledning av en dom i Mark- och miljööverdomstolen i januari 2013.
I en rapport till regeringen föreslår Boverket att nionde kapitlets trettionde paragraf i plan- och bygglagen ändras så att bygglovbefriade åtgärder, som exempelvis friggebodar, attefallshus och mindre tillbyggnader, inte ska beaktas vid bedömning av om en fastighet eller ett byggnadsverk överensstämmer med detaljplanen. Förslaget har lämnats med anledning av Mark- och miljööverdomstolens dom i mål P 3537-12.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Lagen bör förtydligas så att en liten friggebod inte medför att fastigheten blir planstridig. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Juridik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Lagen bör förtydligas så att en liten friggebod inte medför att fastigheten blir planstridig. Foto: Ulf Söderlund
Fördjupningsmaterial