Varan har lagts till i varukorgen
Fler åtgärder kan slippa bygglov
Lov och tillsyn 19 sep 2014
Bostadsministern vill att Boverket ska undersöka om inte balkonger ska kunna undantas från bygglovplikt. Foto: Ulf Söderlund
Så sent som i juni överlämnade Boverket en rapport till bostadsministern där man avrådde från att bygglovbefria fler åtgärder den närmaste tiden. Nu har verket ändå fått i uppdrag av regeringen att föreslå ytterligare åtgärder som kan undantas från krav på bygglov.
Bostadsminister Stefan Attefall anser att kraven på bygglov i plan- och bygglagen, PBL, inte bör vara mer långtgående än vad som är motiverat utifrån samhällets behov av att säkerställa att bebyggelse och bebyggda miljöer utvecklas på ett lämpligt och hållbart sätt. Lättnader i bygglovplikten som införts tidigare år har utfallit väl, anser bostadsministern. Han har därför gett Boverket i uppdrag att överväga om det kan införas ytterligare lättnader i kravet på bygglov, utöver de som har beslutat

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter