Varan har lagts till i varukorgen
Cykelvägar ska utredas i nytt projekt
Vägar och gator 1 sep 2014
Hur påverkar olika utformningar av cykelstråk som passerar torg- eller torgliknande ytor trafiksäkerheten? Det ska Tyréns utreda i projektet ”Cykelvägar över platsbildningar”.
Fotgängare och cyklister är särskilt utsatta när det kommer till trafiksäkerhet och därför läggs ofta fokus på att separera dessa två trafikantgrupper från biltrafiken för att öka trafiksäkerheten. Ofta hänvisas cyklister och gående till en gemensam yta med eller utan separering, men väldigt lite fokus läggs på hur cyklister och fotgängare påverkar varandras trafiksäkerhet.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter