Varan har lagts till i varukorgen
Bättre tillämpning av plan- och bygglagen
Bestämmelser 1 sep 2014
Regeringen har infört ett stöd till kommuner för att de i samverkan ska utveckla tillämpningen av plan- och bygglagen. Foto: Harald Holm
För att få en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, har regeringen infört ett stöd till utvecklingsprojekt för tillämpning av lagen. Stödet, som administreras av Boverket, kommer att finnas under åren 2014 - 2016.

Regeringen har beslutat om ett nytt stöd till kommuner för att de genom nationella utvecklingsprojekt ska få fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL.

Vid ett möte som Boverket anordnade i slutet av juni i år, där många representanter för kommuner deltog, kom man fram till att samverkan bland annat behövs om följande:

  • mallar
  • checklistor
  • praxisfrågor
  • introduktion för nyanställda
  • mentorskap
  • arbetssätt.

Vidare kom man fram till att man bör samverka mer över länsgränserna samt med länsstyrelserna och SKL.

Sök stöd snabbt

Stödet kommer att finnas under åren 2014 - 2016. För att få stöd ska projektet genomföras i samverkan mellan kommuner. Även länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Stöd kan lämnas för hela den beräknade kostnaden, dock maximalt med 500 000 kronor per medverkande kommun.

Under 2014 delas cirka 2,5 miljoner kronor ut, men tiden för ansökan i år är kort. Stödet träder i kraft den 1 september 2014 och sista ansökningsdag för 2014 är redan den 10 september. Ansökningstider för åren 2015 och 2016 kommer att anslås på Boverkets webbplats så snart dessa blivit beslutade.

Resultat och erfarenheter från utvecklingsprojekten ska sedan spridas till kommuner och länsstyrelser.

Förordning och föreskrifter

Stödet införs genom SFS 2014:835, Förordning om stöd till nationella utvecklingsprojekt om tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900). Boverkets kommer att ge ut föreskrifter som ett komplement till förordningen. I föreskrifterna anger Boverket bland annat vilka uppgifter och handlingar som en sökande ska komma in med.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial