Varan har lagts till i varukorgen

Avtal mellan Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum klart

Energi 2 sep 2014
Nu är samarbetet i hamn. Andres Muld, styrelseordförande i Renoveringscentrum och Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst. Foto: Mattias Elander Forsgren.
Svensk Byggtjänst och Renoveringscentrum har undertecknat ett samarbetsavtal. Tillsammans ska vi utveckla kunskapsöverföringen mellan akademi och näringsliv då det gäller effektiv renovering av fastigheter.

– Att Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse (Renoveringscentrum) nu börjar samarbeta med Svensk Byggtjänst är ett naturligt steg för att effektivisera och utveckla informations- och kunskapsspridningen vad gäller effektiv renovering, säger Andres Muld, styrelseordförande i Renoveringscentrum och tidigare bland annat generaldirektör på Energimyndigheten.

Tillgängligt via en webbportal

Konkret handlar det om nya informations- och kunskapstjänster som blir tillgängliga via en webbportal i början av 2015. Här kommer det att finnas information från forskarvärlden och annat kostnadsfritt material från Renoveringscentrum. Därutöver kommer Svensk Byggtjänst att erbjuda fördjupade och anpassade betaltjänster. Den webbaserade informationen kommer successivt att vidareutvecklas med bland annat webbTV.

Det kommer också att bli aktuellt med speciell litteratur och seminarier om renovering inom ramen för samarbetet mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst 

– Svensk Byggtjänst har bland annat i konceptet Omvärldsbevakning kommit långt i utvecklingen vad gäller digitala informationstjänster, berättar Erik Hellqvist, vd på Svensk Byggtjänst. Vi är nu inne i ett intensivt utvecklingsarbete för att ta fram de nya informations- och kunskapstjänster vi ska erbjuda i samverkan med Renoveringscentrum.

Samverkan för hållbara områden

Svante Hagman, chef för NCC Construction Sverige, en av flera branschaktörer som engagerat sig i Renoveringscentrum är mycket positiv till samarbetet:

– Idag ligger fokus på nyproduktion av bostäder, men för att lyckas skapa hållbara städer och stadsdelar måste vi integrera det som redan byggts. Vi ser att samverkan mellan näringsliv och akademi är ett viktigt tillskott för att långsiktigt skapa sociala, ekonomiska och energieffektiva områden, inte minst i miljonprogrammen. Samverkan mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst stärker detta ytterligare.

NCC ser en stor och växande marknad när det gäller upprustningen av miljonprogrammen.

– För att skapa långsiktigt hållbara renoveringar där vi tar hänsyn till ekonomiska, sociala och energieffektiva faktorer, behövs ett forum för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv, säger Madeleine Nobs, NCC:s representant i Renoveringscentrums styrelse.

"Lättare att nå små och medelstora företag"

På Lunds Tekniska Högskola är man glada att Renoveringscentrum fortsätter att utvecklas som plattform för kontakter och kunskapsutbyte mellan universitet och näringsliv.

– Vi brukar tala om nyttiggörande av forskning och det är avtalet mellan Renoveringscentrum och Svensk Byggtjänst ett bra exempel på. Med riktigt stora företag har vi redan etablerade kontakter. Min förhoppning är att vi nu ska ha lättare att nå mindre och medelstora företag, Anders Axelsson, rektor på Lunds Tekniska Högskola.

FAKTA Om samarbetet

Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse startades vid Lunds Tekniska Högskola i början av 2013 efter ett förslag från branschorganisationen VVS Företagen. Här samverkar näringsliv och akademi kring kunskapsuppbyggnad och informationsspridning vad gäller renovering. Syftet är att stödja olika aktörer inom byggsektorn i riktning mot en effektiv renoveringsprocess, så att befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion behållas eller förbättras.

Svensk Byggtjänst ägs av landets ledande branschorganisationer inom samhällsbyggnad och har sedan 1934 samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Svensk Byggtjänst utvecklar kontinuerligt verktyg och mötesplatser som syftar till att skapa effektivitet och lönsamhet runtom i Byggsverige.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Om samarbetet

Nationellt Renoveringscentrum för Bebyggelse startades vid Lunds Tekniska Högskola i början av 2013 efter ett förslag från branschorganisationen VVS Företagen. Här samverkar näringsliv och akademi kring kunskapsuppbyggnad och informationsspridning vad gäller renovering. Syftet är att stödja olika aktörer inom byggsektorn i riktning mot en effektiv renoveringsprocess, så att befintliga byggnader ska bli energieffektiva och deras funktion behållas eller förbättras.

Svensk Byggtjänst ägs av landets ledande branschorganisationer inom samhällsbyggnad och har sedan 1934 samlat in, strukturerat och sålt den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Svensk Byggtjänst utvecklar kontinuerligt verktyg och mötesplatser som syftar till att skapa effektivitet och lönsamhet runtom i Byggsverige.