Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning för förvaltning av grundvatten

SGU har tagit fram en vägledning som stöd i arbetet med förvaltning av grundvatten. Vägledningen är främst riktad till vattenmyndigheter och länsstyrelser.
EU:s ramdirektiv för vatten, Direktiv 2000/60/EG, syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser, det vill säga alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter