Varan har lagts till i varukorgen
Vägledning för förvaltning av grundvatten
Vatten och avlopp 8 okt 2014
SGU har tagit fram en vägledning som stöd i arbetet med förvaltning av grundvatten. Vägledningen är främst riktad till vattenmyndigheter och länsstyrelser.
EU:s ramdirektiv för vatten, Direktiv 2000/60/EG, syftar till att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av våra vattenresurser, det vill säga alla sjöar, vattendrag, kustvatten samt grundvatten.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter