Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning för bättre tillsyn enligt PBL

Lov och tillsyn 24 okt 2014
Det förekommer brister i den kommunala tillsynen, inte minst tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen. Foto: Ulf Söderlund
Boverket håller på att ta fram skriftlig vägledning för tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vägledningsmaterialet kommer att publiceras i Boverkets webbhandbok PBL Kunskapsbanken.

Den tidigare regeringen tyckte att det var otillfredsställande att tillsynen enligt plan- och bygglagen inte utfördes fullt ut enligt lagens bestämmelser och att det var oacceptabelt att bestämmelserna tillämpades på olika sätt i skilda kommuner. Boverket, som redan ger vägledning för tillsyn i olika former, fick därför i november 2013 i uppdrag att ta fram skriftlig vägledning för byggnadsnämndernas tillsyn. Det skulle göras i samverkan med länsstyrelserna och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdraget ska redovisas för regeringen den 15 december i år.

Boverkets vägledning

Boverket planerar ett brett vägledningspaket. – Det kommer dels att bestå av nya texter dels en sammanställning av det som Boverket skrivit om inom ämnet tidigare, säger Stefan Hallin, projektansvarig på Boverket.

Bland annat kommer vägledning att ges för när olika typer av föreläggande ska användas och vad man bör tänka på när de ska utformas. Vägledning kommer även att ges om hantering olika typer av sanktioner, som vite och handräckning.

När regeringen har tagit del av materialet ska det läggas upp på Boverkets webbplats. En ny plattform med allt tillsynsmaterial skapas i PBL-kunskapsbanken. Där kommer de olika tillsynsområdena att samlas, som exempelvis OVK och enkelt åtgärdade hinder.

– Arbetet är inte avslutat i och med den nya plattformen, säger Stefan Hallin. – Vägledningsmaterialet ska utvecklas vidare även efter att uppdraget redovisats.

Länsstyrelsernas vägledning

Länsstyrelserna har också ett grunduppdrag enlig plan- och byggförordningen att ge vägledning för kommunernas tillsyn. De har tagit fram en del skriftligt vägledningsmaterial som förutom att de finns på länsstyrelsernas hemsidor kommer att bli tillgängliga via den nya plattformen på PBL Kunskapsbanken. Två exempel på tillsynsvägledningar som vänder sig till byggnadsnämnderna är:

  • Exempel på kontroll, tillsyn och ingripande
  • Stomme till tillsynsplan.

Det finns även ett excelark som hjälp vid beräkning av sanktionsavgifter.

Bland tillsynsstöd som är påbörjade men inte helt färdiga, kan nämnas ett förslag till handläggarstöd för bygglovsbefriade anmälningsärenden. Dessutom har kommunerna Gnosjö, Jönköping och Vetlanda tagit fram ett gemensamt arbetsmaterial för den kommunala handläggningen av obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Länsstyrelserna har även tagit fram tre broschyrer som i första hand är riktade till fastighetsägare och till de som planerar att bygga:

  • Har du råd att bygga svart?
  • Är fastigheten ovårdad?
  • Byggnadsnämndernas tillsyn.
Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter