Varan har lagts till i varukorgen
Större krav på miljömärkta VVS-produkter
Energi 2 okt 2014
Det är enklast att välja gröna VVS-produkter genom att använda någon av de befintliga databaserna; BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen. Foto: Anders Wester.
Allt fler beställare kräver miljömärkta VVS-produkter men det kan vara svårt att praktiskt genomföra kravet. Branschen efterlyser därför ett mer enhetligt system för miljöbedömning.

VVS-branschen samlades för en tid sedan för att diskutera hur man i praktiken arbetar med miljömärkta, "gröna" VVS-produkter. Representanter från både konsult-, entreprenör-, fastighetsägar-, leverantör- och grossistsidan deltog och debatten var stundtals het. Diskussionerna berörde bland annat dilemmat med att det idag finns tre olika databaser för miljöbedömning.

– Jag kan förstå frustrationen hos en leverantör. Ska man ha med alla sina produkter i alla system som finns? Då blir det dyrt, sa Jonny Hellman från Byggvarubedömningen.

Han menar att branschen borde ta fram en gemensam bas med en miniminivå och sedan kan olika databaser utvecklas utifrån det. Databaserna som finns idag; BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen, kan ge tre helt olika bedömningar. Många i publiken uttryckte en önskan att det endast ska finnas en databas, men alla var inte överens om detta.

– Konkurrens triggar utvecklingen, sa Jane Wigren från Sunda Hus.

Databaserna fylls succesivt

Sedan många år tillbaka har det ställts miljökrav på traditionella byggprodukter men det är inte förrän nu man har börjat ställa krav på VVS-produkter. Därför är det inte konstigt att det idag råder brist på miljömärkta VVS-produkter vilket kan vara ett problem för de inblandade.

– Vi måste lägga ner mycket mer projektledartid på sådana här projekt då det är svårt att få fram miljömärkta VVS-produkter, sa Hans Skantz på installationsföretaget Caverion Sverige AB.

Men databaserna fylls hela tiden på med fler VVS-produkter. Robert Carlsson från Norrporten berättade att de ställt krav på VVS-produkter i sex år och att de nu kan se att det går framåt. En anledning till att det kan vara svårt att miljöbedöma VVS-produkter är att det ofta handlar om sammansatta produkter.

Nordiskt samarbete har startat

Catarina Warfvinge, teknisk chef på Swedish Green Building Council (SGBC) och moderator för seminariet, berättade att det i somras har startats ett nytt nordiskt samarbete kring byggmaterial och VVS-produkter. Projektet drivs från Norge men SGBC är med i projektet. Tanken är att det ska komma en guide med:

  • gemensamma bedömningskriterier för byggmaterial och vvs-produkter
  • metod för att dokumentera och utvärdera produkter
  • kriterier för både enstaka produkter och byggnadselement
  • riktlinjer för upphandling
  • vägledning för att använda hållbart material.

Thomas Helmerson, vd på Säker Vatten, avslutade seminariet med förhoppningen att detta skulle vara starten på en ny samverkan i branschen så att arbetet med att miljömärka VVS-produkter blir lättare.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Miljö
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial