Varan har lagts till i varukorgen

Smart bostadsprototyp i trä och glas

Teknik 3 okt 2014
Volymmodulen väger totalt 14 ton och kan fraktas på ett lastbilssläp. Foto: Per-Erik Eriksson
Bostadsprototyp 1.0 är ett volymelement med mycket nytänkande utvecklad av Smart Housing Småland, med rötter både i den småländska trähusindustrin och i glasindustrin.

Smart Housing Smålands bostadsprototyp innehåller en hel del nytänkande. Bostadsprototyp 1.0 består av volymelement på 48 kvadratmeter med bärande trästomme. På de knappt 50 kvadratmetrarna får två separata hushåll plats, med delat kök och badrum.

Bostadsmodulerna är utvecklade för industriellt byggande, vilket kan bidra till både ökad konkurrens och produktivitet. De ryms på en vanlig lastbil och kan användas till hus som är sex våningar höga.

– Bostadsprototypen är ingen färdig produkt utan ett koncept som ska visa på möjligheterna. Tanken är att prototypen ska sporra till konkreta projekt där idéerna tas omhand, säger Per-Erik Eriksson, Processledare på Smart Housing Småland.

Glas med olika funktioner

I dag kan volymelementen med bärande träregelstomme användas till sex våningar höga hus. Med ytterligare lite utvecklingsarbete kommer även prototypens helglasade ytterväggar att kunna användas som bärande väggar i sexvåningshus. I bostadsprototypen används glas med olika funktioner. Ett exempel är gavelglaspartierna med heltäckande utvändig glasskiva, ett så kallat ”steppat” glas. Det innebär att det yttersta glaset i isolerglasrutan är större än övriga glas och täcker karmen. De rumsavskiljande glasade skjutdörrarna har ”privacy”-glas, där transparensen kan slås av och på med elektricitet.
– Produkten som sådan är inte ny, däremot sättet att använda den i ett rumsavskiljande skjutdörrsparti, säger Per-Erik Eriksson.

Mer nytänkande

Fasadintegrerade solpaneler på byggnadens gavelfasader ger energi samtidigt som själva fasadbeklädnaden kan sparas in. Utveckling av fönsterintegrerade transparenta solceller pågår men det finns ännu inga färdiga produkter med hög effektivitet. I prototypen är innerväggarna klädda med printad plywood. Metoden finns men det är ingen i dag som har den som produkt.

Planlösning och utformning

I grundutförande ligger köket, badrummet och entrén i mitten och i vardera änden av volymmodulen finns två separerbara rum. Därmed kan två hushåll dela på en modul med bibehållen tillgänglighet och ett fullstort kök. Den kan naturligtvis också användas som en vanlig tvåa. Lägenheten är utformad enligt dagens byggregler för tillgänglighet i bostäder. De stora fönsteröppningarna i kortändorna och rumsavskiljning med glasade skjutdörrar ger insläpp av dagsljus till köksdelen.

Loftgångshus och punkthus

Bostadsprototyp 1.0 kan användas i både punkthus och loftgångshus. Loftgångshuset är enklast, då man bara har samma volymmodul som den byggda prototypen men med entré från ena kortsidan. Ska man bygga ett punkthus med invändig trappa måste man ha lite olika sorters volymmoduler.

FAKTA Volymmodulerna

Yttermått på volymmodulen är 4,15x13,45 meter. Invändig bredd är cirka 3,75 meter. Volymmodulen, inklusive fast inredning och solpaneler väger totalt 14 ton. Den kan fraktas på ett lastbilssläp. På dragbilen kan kompletterande material fraktas, alternativt en kortare volymmodul (cirka 6 meter). Transporten kräver följebil.

Smart Housing Småland

I Småland finns trähusindustri, fönstertillverkning och planglastillverkning. Småländslänen har, tillsammans med näringslivet och med finansiering från Vinnova, skapat Smart Housing Småland. Det är ett tioårigt projekt som samlar forskning, företag och arkitektur i syfte att skapa en kreativ innovationsmiljö. Syftet är att med den traditionella småländska industrin utveckla nya produkter och nya sätt att producera.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Volymmodulerna

Yttermått på volymmodulen är 4,15x13,45 meter. Invändig bredd är cirka 3,75 meter. Volymmodulen, inklusive fast inredning och solpaneler väger totalt 14 ton. Den kan fraktas på ett lastbilssläp. På dragbilen kan kompletterande material fraktas, alternativt en kortare volymmodul (cirka 6 meter). Transporten kräver följebil.

Smart Housing Småland

I Småland finns trähusindustri, fönstertillverkning och planglastillverkning. Småländslänen har, tillsammans med näringslivet och med finansiering från Vinnova, skapat Smart Housing Småland. Det är ett tioårigt projekt som samlar forskning, företag och arkitektur i syfte att skapa en kreativ innovationsmiljö. Syftet är att med den traditionella småländska industrin utveckla nya produkter och nya sätt att producera.

Fördjupningsmaterial