Varan har lagts till i varukorgen
Nya elsäkerhetsanvisningar för elföretagen
21 okt 2014
Målgrupperna för Elsäkerhetsanvisningarna är alla dem som dagligen arbetar som installatörer och montörer. Foto: Alexander Khromtsov.
Svensk Energi lanserar två nya publikationer för elsäkerhetsanvisningar. Det är första gången som elföretagen erbjuds ett samlat utbildningspaket där ESA Industri och ESA Installation ingår.

Elsäkerheten är grunden för alla som arbetar i energibranschen. De två nya publikationerna av ESA, Elsäkerhetsanvisningar, som Svensk Energi nu tagit fram är ESA Grund och ESA Arbete. Dessa är resultatet av flera års intensivt arbete där man har arbetat in innehållet från tidigare publikationer. ESA Grund och ESA Arbete ersätter innehållsmässigt sju tidigare skrifter.

Den nya versionen av ESA som heter ESA 14, är anpassad till de förändringar  och bearbetningar som skett i standarden SS-EN 50 110-1. En av orsakerna till uppdateringen är att uppfylla den europeiska standarden. 

Målgrupperna är alla dem som dagligen arbetar som installatörer och montörer. Materialet backas upp av – utöver Svensk Energi och dess medlemsföretag ­ - även av EIO (Elektriska Installatörsorganisationen). I det nya ESA inkorporeras även ESA Installation och ESA Industri som tidigare har legat vid sidan om.

Utbildning om både lågspänning och högspänning

Som en följd av lanseringen håller Svensk Energi nu på och förbereder sig för en omfattande utbildningsinsats som man tror kommer att krävas för att föra ut de nya kunskaperna. De nya utbildningarna kommer att omfatta såväl lågspänning som högspänning, vilket är nytt.

Magnus Hallberg, ansvarig projektledare på Svensk Energi, menar att man nu i och med släppet av de nya elsäkerhetsanvisningarna har infört ett kvalitetstänk när det gäller utbildning. Tanken är att alla lärarna måste vara godkända av Svensk Energi efter genomförd utbildning. Som lärare får man tillgång till ett utbildningsmaterial som är kvalitetssäkrat och anpassat efter olika målgrupper.

ESA en del av EBR

EBR (ElByggnadsRationalisering) är branschens egen verktygslåda för att bygga elnät. Årligen bedöms elnätsföretagen spara cirka en miljard kronor på att följa EBR. Det drivs och utvecklas branschgemensamt genom Svensk Energi. ESA är en del av EBR, men uppfattas ändå som separat då många inte direkt associerar säkerhetsanvisningar som en del av en nätbyggnation.

En övergång till 2015

Det kommer att bli ett överlapp från det gamla till att det nya ESA 14 lanseras. De som nyligen utbildat sig för ESA05 kommer att erbjudas en övergångsutbildning med fokus på förändringarna som tillkommit. Detta kommer att följas upp av ett test som ska kontrollera att alla förstått vad som är nytt i ESA14.

Svensk Energi och branschen har tillsammans kommit överens om att rekommendera en övergång till nya ESA till den 1 juli 2015. Detta är dock en rekommendation för att förenkla i förhållandet mellan beställarfunktioner och entreprenörer.

FAKTA Revideringar av ESA

Den första ESA kom 1984 och byggde på en tidigare branschanvisning som hette KEK-anvisningarna (Kraftföretagens ElsäkerhetsKommitte).

Därefter har ESA reviderats 1988 (endast ett tillägg) då även första ESA Industri kom, År 2005 kom nya ESA med ESA industri 2006.

År 2008 kom en speciell ESA för installationsföretagen som kallas ISA.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA Revideringar av ESA

Den första ESA kom 1984 och byggde på en tidigare branschanvisning som hette KEK-anvisningarna (Kraftföretagens ElsäkerhetsKommitte).

Därefter har ESA reviderats 1988 (endast ett tillägg) då även första ESA Industri kom, År 2005 kom nya ESA med ESA industri 2006.

År 2008 kom en speciell ESA för installationsföretagen som kallas ISA.

Fördjupningsmaterial