Varan har lagts till i varukorgen

Ny vägbeläggning kan ersätta bullerplank

Arbetsmiljö 7 okt 2014
I Linköping testar VTI en ny typ av vägbeläggning med bullerdämpande effekt. Foto: Ulf Sandberg, VTI.
Strax utanför Linköping pågår tester med en ny typ av vägbeläggning som i framtiden kan bli ett alternativ till bullerskärmar. Resultaten visar att trafikbullret har minskat.

Den nya vägbeläggningen som består av gummipartiklar från uttjänta bildäck och små stenar (1-5 millimeter), testas sedan i början av september i två olika varianter på gamla E4:an i Sjögestad, strax utanför Linköping.

Den ena varianten består av plattor som tillverkats av ett tyskt företag enligt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI:s, specifikationer och den andra är en variant som blandats till och lagts ut i liten skala på plats.

 Än så länge kan vi inte säga något säkert men när det gäller bullerdämpningen så är den lika stor på båda varianterna; nämligen cirka 10 decibel, säger Ulf Sandberg, forskningsledare på VTI. Det betyder att det mesta av trafikbullret försvinner när bilarna kör på gummibeläggningen, och det är minst lika mycket som man räknar med att bullerskärmar ger som medeltal.

Ytterligare egenskaper ska utredas

Övriga egenskaper, som rullmotstånd och våtgrepp, ska också utredas. Man vill även ta reda på hur länge beläggningen håller för tung trafik.

 Det vet vi mer om i vinter när dubbdäcken rullat över ytan i en tid och när den utsatts för de tunga lastbilarnas överfarter i några månader. Det är då det kommer visa sig om beläggningen håller eller inte.

Även testat beläggningen i labb

Inför testerna på vägen vid Sjögestad har VTI testat gummibeläggningen i labb samt på en kortare provsträcka under förra vintern i Linköping, resultaten visar följande:

  • Beläggningen slits inte mer av dubbdäck än vanlig asfaltsbeläggning.
  • Beläggningen sprider nästan inte några partiklar alls vilket annars är ett problem i städerna.
  • Beläggningen är så mjuk att is inte "fastnar" vid frost eller underkylt regn.

Syftet med beläggningen är att använda den på platser där bullerskärmar av någon anledning inte är optimala. Det kan vara att skärmen har svårt att täcka in ljudet, exempelvis om ett bostadsområde ligger för högt upp från vägen eller i fall då skärmarna ger de boende en sämre visuell miljö.

Jag tror absolut det kan bli ett alternativ till bullerskärmar i framtiden. Men först måste vi se att den håller i många år, utan att kräva för mycket underhåll. Nu är det mest intressanta att se hur den klarar den här första vintern, säger Ulf Sandberg.

Projektet med den nya vägbeläggningen ska utvärderas efter vintern, berättar Ulf Sandberg, forskningsledare på VTI. Foto: Katarina Ljungdahl, VTI.
FAKTA Om beläggningen

Beläggningen Poroelastic road surface, PERS, består till ungefär lika volymdelar av gummigranulat nermalda från gamla bildäck, och stenar i fraktionen 1-5 millimeter. De valda fraktionerna ger en beläggning med mycket stort hålrum (25–30  procent) vilket ska bidra till att reducera bullret.

Beläggningen är utvecklad och lagd som en del av ett europeiskt forskningsprojekt, PERSUADE där VTI är en av de deltagande organisationerna. VTI har varit huvudansvarigt för utveckling av materialet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Miljö Vägar och gator Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Projektet med den nya vägbeläggningen ska utvärderas efter vintern, berättar Ulf Sandberg, forskningsledare på VTI. Foto: Katarina Ljungdahl, VTI.
FAKTA Om beläggningen

Beläggningen Poroelastic road surface, PERS, består till ungefär lika volymdelar av gummigranulat nermalda från gamla bildäck, och stenar i fraktionen 1-5 millimeter. De valda fraktionerna ger en beläggning med mycket stort hålrum (25–30  procent) vilket ska bidra till att reducera bullret.

Beläggningen är utvecklad och lagd som en del av ett europeiskt forskningsprojekt, PERSUADE där VTI är en av de deltagande organisationerna. VTI har varit huvudansvarigt för utveckling av materialet.

Fördjupningsmaterial