Varan har lagts till i varukorgen

Ny uppgraderad Aff

Bestämmelser 16 okt 2014
"Nya Aff" är förbättrad, istället för flera olika beskrivningsdokument har nu en enhetlig struktur för hela systemet skapats, säger Per Ollas, ordförande i Aff-kommittén. Foto: Fasticon.
Aff (Avtal för fastighetsförvaltning) är branschregelverket som ligger till grund för de flesta avtal inom fastighetsförvaltning och facility management. Nu har en ny och förenklad version kommit, säger Per Ollas ordförande i Aff-kommittén.

Det har länge efterfrågats en modernisering och vidareutveckling av Aff. Efter ett omfattande arbete har nu "Nya Aff" lanserats i september i samband med mässan Business Arena i Stockholm.

Förenklad och nedbantad

– Vi har minskat ner antalet dokument och förenklat kodstrukturer. Istället för flera olika beskrivningsdokument har vi skapat en enhetlig struktur för hela systemet. Syftet är att förenkla och göra Aff mer övergripbart och tydligt, säger Per Ollas, affärsområdeschef för Upphandling/Förvaltningsstöd på Fasticon och ordförande i Aff-kommittén som ansvarar för utformningen av "Nya Aff", i ett pressmeddelande.

Utvecklingsarbetet omfattade hela Aff

Utvecklingsarbetet omfattade hela Aff-konceptet och syftade bland annat till en tydligare och mer lättarbetad Aff.

Projektet genomfördes i flera i olika delprojekt:

  • Översyn av hela strukturen med fokus på beskrivningsdelarna
  • Översyn och förtydligande av terminologin
  • Nytt kontraktsformulär
  • Nytt it-stöd för att underlätta arbetet med Aff.

Strukturella förändringar som har gjorts:

  • Särskilda föreskrifter tas bort och ersätts av övergripande krav samt ett utvecklat kontraktsformulär
  • Övergripande krav införs som en överliggande nivå till beskrivningen av tjänsterna
  • A, T och VT ersätts av tio tjänsteområden
  • Kontraktsformuläret har utvecklats och förstärkts
  • Objektsbeskrivningen blir tydligare med vilken information som krävs för att göra ett förfrågningsunderlag kalkylerbar.

I "Nya Aff" har man också sett över definitionerna.

Nytt IT-stöd

Samtidigt som "Nya Aff" tar form tas också ett nytt, IT-baserat, verktyg fram för att skapa förfrågningsunderlag och avtal med hjälp av Aff. Verktyget är helt webbaserat och tanken är att man ska få en bra översikt över de olika delarna i Aff och enkelt kunna plocka ut de delar som är aktuella för ett specifikt avtal. Man kan bjuda in flera personer att jobba med ett specifikt avtal och man kan exportera till pdf för att skicka eller skriva ut ett förfrågningsunderlag/avtal.

Tillgång till det nya systemet, kallat Aff Avtalssystem, kommer att säljas i Aff:s e-handel. Befintliga abonnemangskunder kommer att få tillgång till "Nya Aff" och "Aff Avtalssystem" så fort det lanseras i början av hösten 2014.

Tjänsteområdena i "Nya Aff" kommer också att finnas i databas-form (XML).

Färdigpaketerade underlag

– Samtidigt kan man inte komma ifrån att Aff fortfarande är omfattande, och det handlar om mallar som användaren måste lägga ner mycket arbete på att anpassa efter sina egna specifika avtal. Därför har Fasticon tagit fram färdigpaketerade förfrågningsunderlag och avtalsunderlag som är anpassade efter "Nya Aff". Vill man köpa tjänster inom specifika områden, till exempel fastighetsförvaltning och fastighetsskötsel, har vi färdigpaketerade avtalsmodeller, med texter som är kvalitetssäkrade och tillämpade i entreprenader under lång tid, avslutar Per Ollas.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial