Varan har lagts till i varukorgen
Ny guide till F-gasförordningen
Kyla 22 okt 2014
Entreprenörer kan få hjälp att förstå de nya kraven i F-gasförordningen genom en ny guide. Foto: Thord Sköldekrans.
En ny europeisk guide ska hjälpa entreprenörer att anpassa sig till den nya F-gasförordningen som börjar gälla vid årsskiftet. I november-december presenteras svenska vägledningar.

Entreprenörer som arbetar med kyla, luftkonditionering och värmepumpar ställs inför flera nya krav då den nya förordningen om fluorerade växthusgaser (F-gaser) börjar gälla. För att lättare förstå de nya kraven har AREA (den europeiska kyl- och värmepumpföreningen för entreprenörer) gett ut en guide, som tydligt visar effekten av kraven och ger förslag på vad entreprenörerna ska göra.

Guiden innehåller även användbara verktyg som:

  • en omvandlingstabell mellan CO2-ekvivalenter och tillåtna fyllnadsmängder för de vanligaste köldmedierna
  • ett flödesschema över frekvensen av läckagekontroller
  • en sammanställning över certifieringskrav.

Svenska vägledningar innan årsskiftet

Svenska Kyl och Värmepumpföreningen (SKVP) jobbar för att ta fram svenska riktlinjer över hur förordningen ska tolkas och praktiskt tillämpas. De har initierat ett projekt där branschens aktörer tillsammans med myndigheter och beställare diskuterar frågan.

– Jag hoppas att vi ska kunna presentera våra riktlinjer i slutet av november-december, säger Per Jonasson, vd på SKVP.

Han berättar att de använder delar av AREA:s guide till sin vägledning och pekar på ett bra exempel i guiden.

– Guiden lyfter en liten men viktig detalj om återkommande läcksökning som kommer att påverka några redan vid årsskiftet, säger han.

Per Jonasson förklarar att de nya reglerna kommer att ändra förutsättningarna för vissa aggregat, några kommer att få hårdare krav på läcksökning medan några inte längre kommer att behöva läcksökas.

FAKTA Mer om läcksökning

Reglerna för läcksökning baseras på hur mycket köldmedier man har i systemet, idag räknas det i kilogram men i de nya reglerna räknas det i ton koldioxidekvivalenter, CO2(e), som är ett mått på utsläpp av växthusgaser. AREA:s guide tar upp några viktiga förändringar när det gäller läcksökning:

  • Utrustning med tre kg eller mer men mindre än fem ton CO2(e) (t.ex. R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1 januari 2015.
  • Utrustning med mindre än tre kg men mer än fem ton CO2(e) (t.ex. R404A) får från och med 1 januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.
  • För utrustning med motsvarande 50 ton CO2(e) eller mer kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från 1 januari 2015. I t.ex. ett system med 20 kg R404A, där läckagevarningsutrustning saknas, förändras periodiciteten från 12 till 6 månader.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om läcksökning

Reglerna för läcksökning baseras på hur mycket köldmedier man har i systemet, idag räknas det i kilogram men i de nya reglerna räknas det i ton koldioxidekvivalenter, CO2(e), som är ett mått på utsläpp av växthusgaser. AREA:s guide tar upp några viktiga förändringar när det gäller läcksökning:

  • Utrustning med tre kg eller mer men mindre än fem ton CO2(e) (t.ex. R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1 januari 2015.
  • Utrustning med mindre än tre kg men mer än fem ton CO2(e) (t.ex. R404A) får från och med 1 januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.
  • För utrustning med motsvarande 50 ton CO2(e) eller mer kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från 1 januari 2015. I t.ex. ett system med 20 kg R404A, där läckagevarningsutrustning saknas, förändras periodiciteten från 12 till 6 månader.
Fördjupningsmaterial