Varan har lagts till i varukorgen

Nätverk hjälper butiker att spara energi

Energi 6 okt 2014
Livsmedelsbutiker använder mycket elenergi men deras kylanläggningar kan ofta effektiviseras med 50 procent eller mer, menar nätverket BeLivs. Foto: Anders Wester.
Mängden inköpt fjärrvärme halverades för en livsmedelsbutik då de började återvinna värme från sitt kylsystem. Det visar en ny rapport från BeLivs, Energimyndighetens Beställargrupp för Livsmedelslokaler.

BeLivs är ett nätverk för energieffektivisering i livsmedelslokaler som driver utvecklingsprojekt för att visa att och hur energieffektiva system och teknik fungerar i verkligheten. Nu har nätverket, som Energimyndigheten startade för tre år sedan, kommit ut med många intressanta resultat.

– Våra utvecklingsprojekt och demonstrationsexempel har visat att det finns en stor potential att energieffektivisera i livsmedelsbranschen, berättar Ulla Lindberg, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och koordinator på BeLivs.

Dörrar på kyldiskar sparar energi

Ett stort BeLivs-projekt har genomförts på den befintliga livsmedelsbutiken ICA City Sparköp i Knalleland, Borås. Där har man byggt om mejeriavdelningen genom att bland annat sätta dörrar på befintliga öppna kyldiskar. Man har även installerat en värmepump som använder kondensorvärmen från kylsystemet till att värma lokalerna och tappvattnet till butiken. Projektet beskrivs i rapporterna:

 • Värmeåtervinning med värmepump från livsmedelskylsystem i butik.
 • Dörrar på öppna kyldiskar och anpassning av kylsystem i butik.

Resultaten visar bland annat att mjölkrummets kylbehov minskade med minst 60 procent och hela systemets behov med 50 procent. Återbetalningstiden uppges till mindre än tre år. Värmeåtervinningen bidrog till att fjärrvärmeanvändningen halverades.

– Fortfarande har en väldigt stor andel, sannolikt mer än hälften, av Sveriges butiker öppna kyldiskar och saknar dörrar eller lock som håller kylan på rätt plats. Med andra ord finns det mycket att göra, säger Ulla Lindberg.

Många användbara checklistor

Erfarenheterna och resultaten av BeLivs-projekten publiceras ofta även som enklare manualer och checklistor för att informationen ska nå så många som möjligt. Man planerar att ta fram ett underlag till en beställningsmanual med rekommendationer för vad man bör tänka på när dörrar installeras på öppna diskar i en befintlig butik. Men redan idag finns andra användbara manualer och checklistor på BeLivs webbplats.

– Vi ser att det är många som till exempel laddar ner vår checklista om vad man bör tänka på när man ska byta ut vanliga lysrör i befintliga kyl- och frysmöbler till LED-lysrör, berättar Ulla Lindberg.

Webbaserad utbildning och certifiering

I november lanserar BeLivs en kostnadsfri, webbaserad utbildning för chefer och personal som arbetar i livsmedelsbutiker samt kommunala energi- och klimatrådgivare.

– Utbildningen "Den energikloka livsmedelsbutiken" ska vara enkel att använda och den ska öka viljan att energieffektivisera och höja kompetensen hos de inblandade, säger Ulla Lindberg.

BeLivs arbetar även med att ta fram en certifiering för energikonsulter för livsmedelslokaler men idag finns det ingen tidplan för när det arbetet kommer att vara klart.

Ulla Lindberg driver sedan december 2011 nätverket BeLivs. Foto: Dick Gillberg.
FAKTA Mer om BeLivs

BeLivs är en mötesplats för samarbete mellan myndighet, näringsliv och offentliga aktörer när det gäller energieffektivisering av livsmedelslokaler. Via demonstrationsexempel i livsmedelslokaler bidrar de till utveckling av ny teknik samt nydanande systemlösningar.

Beställargruppen består av följande företag och organisationer:

 • Axfood AB
 • Bergendahls Food AB
 • City Knalleland, ICA AB
 • COOP Fastigheter AB
 • MAX Hamburgerrestauranger AB
 • Örebro kommun.

Den 4 november kommer BeLivs att arrangera ett öppet seminarium " Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler" där de informerar om sitt arbete. Läs mer på www.belivs.se.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Styr och övervakning Bostäder Renoveringar Ventilation Utemiljö Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Ulla Lindberg driver sedan december 2011 nätverket BeLivs. Foto: Dick Gillberg.
FAKTA Mer om BeLivs

BeLivs är en mötesplats för samarbete mellan myndighet, näringsliv och offentliga aktörer när det gäller energieffektivisering av livsmedelslokaler. Via demonstrationsexempel i livsmedelslokaler bidrar de till utveckling av ny teknik samt nydanande systemlösningar.

Beställargruppen består av följande företag och organisationer:

 • Axfood AB
 • Bergendahls Food AB
 • City Knalleland, ICA AB
 • COOP Fastigheter AB
 • MAX Hamburgerrestauranger AB
 • Örebro kommun.

Den 4 november kommer BeLivs att arrangera ett öppet seminarium " Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler" där de informerar om sitt arbete. Läs mer på www.belivs.se.

Fördjupningsmaterial