Varan har lagts till i varukorgen
Modernare besiktningsprocess med ny app
Energi 10 okt 2014
Besiktningsmannens noteringar på läsplattan skickas vidare till en databas där besiktningsprotokollet sammanställs. Foto: Mattias Elander Forsgren
iSpect är en iPad-applikation för alla typer av husbesiktningar. Appen stöder hela besiktningsflödet från början till slut för såväl besiktningar utförda av extern besiktningsman såsom entreprenörens interna kontrollsyner och kvalitetsronder.

Fortfarande finns det besiktningsmän som skriver utlåtanden för hand för att sedan renskriva det på kontoret. Det medför att entreprenören och byggherren ofta får besiktningsutlåtanden i ett ostrukturerat format. Felnoteringarnas formatering och stavning varierar mellan olika besiktningsmän. De besiktningsmän som använder bärbar dator nyttjar ofta mallar som SBR Byggingenjörerna (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) har tagit fram. Det gör protokollen mer enhetliga men tar inte tillvara de möjligheter som IT ger.

Automatisera besiktningsutlåtandet

I det SBUF-finansierade projektet ”En modern besiktningsprocess med erfarenhetsåterföring” har ett system utvecklats som omfattar alla moment som involverar en besiktning. Därmed förenklas det administrativa arbetet för både besiktningsmän och entreprenörer. Samtidigt har förutsättningar för ett erfarenhetsåterföringssystem skapats.

iSpect

iSpect består av en app till en iPad som besiktningsmannen har med sig vid besiktningen plus en databas med uppgifter om objektet som finns på besiktningsmannens kontor. Besiktningsmannen noterar eventuella fel i appen. Så fort felet är noterat skickas det automatiskt till servern som sammanställer resultatet. Utlåtandet blir klart samma dag som besiktningen utförts, vilket innebär att arbetet med att åtgärda felen kan påbörjas omedelbart.

Systemet kan också automatiskt generera rätt protokoll till rätt underentreprenör.

Besiktningar och kvalitetsronder

iSpect kan användas till alla typer av besiktningar, inte bara slutbesiktning. Även entreprenören kan använda sig av iSpect vid alla typer av kvalitetsronder. Via iSpects plattform går det också att rapportera vilka upptäckta fel och avvikelser som har blivit avhjälpta, för uppföljning av platschef eller extern besiktningsman.

– Respektive entreprenör kan få ett besiktningsprotokoll med endast de fel som berör hen, säger Alexander Selling, Selling Solutions Scandinavia AB. Foto: Mattias Elander Forsgren
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Juridik Produktion Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

– Respektive entreprenör kan få ett besiktningsprotokoll med endast de fel som berör hen, säger Alexander Selling, Selling Solutions Scandinavia AB. Foto: Mattias Elander Forsgren
Fördjupningsmaterial