Varan har lagts till i varukorgen

Kunskap behövs om nedmontering av vindkraftverk

Energi 9 okt 2014
Det är viktigt att se till vindkraftverkens hela livscykel, menar Energimyndigheten. Foto: Doug Olson
Det behövs mer kunskaper om nedmontering av vindkraftverk. En ny rapport pekar på att nedmontering och efterbehandling bör tas upp redan i tillståndsprövningen.

Det är Energimyndigheten som har låtit ta fram ett nytt kunskapsunderlag om nedmontering av vindkraftverk och återställande av platsen.

Metod för att uppskatta kostnaderna

Rapporten "Nedmontering av vindkraftverk och ansvar för återställande" har tagits fram av Campus Gotland Uppsala universitet. Liselotte Aldén vid Campus Gotland menar att det behövs en bättre metod för att uppskatta kostnader för nedmontering och efterbehandling där man justerar utifrån de viktigaste nyckelfaktorerna.

Krav på återställande

I rapporten presenteras en omvärldsanalys som ser till regelverk och hur frågan kring nedmontering och efterbehandling hanteras i andra länder på land och till havs. Rapporten redovisar resultat från 121 tillståndsbeslut och 16 anmälningsärenden för att se hur krav på återställande finns med i dagens beslut.

– Det är viktigt att se till vindkraftverkens hela livscykel. Därmed är det ett betydelsefullt arbete för Energimyndigheten för att förebygga eventuella framtida problem, säger Matilda Schön vid Energimyndighetens vindenhet.

Energimyndigheten har samarbetat med Naturvårdsverket övergripande i detta projekt.

I rapporten visar man bland annat:

  • Att kostnaden för nedmontering mer än fördubblas med en fördubblad installerad effekt
  • Att kostnaden för nedmontering inte bör schabloniseras, då flera olika faktorer påverkar kostnadsbilden.

Att minska föroreningsrisken

I rapporten presenteras också fakta kring vad som händer med vindkraftverk efter att de har monterats ned. Nedmontering handlar dels om att återställa platsen men också om resurshushållning och att minska föroreningsrisken. För närvarande finns en del osäkerhet kring vilka kostnader som är förknippade med att återställa platsen efter att vindkraftverken tas ur drift, menar man på Naturvårdsverket. Det handlar också om resurshållning genom att man kan åternyttja de olika material som vindkraftverket består av och att minska föroreningsrisken.

Inventering av farliga ämnen

Naturvårdsverkets bedömning är att betongfundamentet i allmänhet innebär en liten risk. Men det är bra om en beskrivning kan sparas av byggmaterial, som kan vara ett stöd för en inventering av inbyggda farliga ämnen och komponenter, och finnas vid en eventuell framtida rivning av vindkraftsanläggningen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial