Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ingen kontrollansvarig vid flytt av enkla byggnader
Lov och tillsyn 8 okt 2014
Den första juli 2014 togs kravet på tekniskt samråd vid flyttning av enstaka enkel byggnad bort ur plan- och bygglagen. Samtidigt ändrades plan- och byggförordningen så att det inte längre behövs någon kontrollansvarig vid flytt av vare sig en eller flera enkla byggnader.
I plan- och byggförordningen, PBF, har paragraf fem i sjunde kapitlet kompletterats med en ny punkt fyra som anger att kontrollansvarig inte krävs för att flytta en eller flera enkla byggnader, om inte byggnadsnämnden beslutar annorlunda. Slopande av kravet på kontrollansvarig är en följd av att kravet på tekniskt samråd vid flyttning av enstaka enkel byggnad tagits bort ur plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden kan dock fortsättningsvis:

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Ofta krävs varken tekniskt samråd eller någon kontrollansvarig vid flyttning av en enkel byggnad. Foto: Anders Wester
FAKTA Enkla byggnader

Exempel på enkla byggnader:

  • en byggnadsmodul
  • ett mindre fritidshus med en okomplicerad grundläggning, till exempel en plintgrund
  • en byggnad som innehåller våtrum, om hela byggnaden kan flyttas som en volym.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Produktion Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Ofta krävs varken tekniskt samråd eller någon kontrollansvarig vid flyttning av en enkel byggnad. Foto: Anders Wester
FAKTA Enkla byggnader

Exempel på enkla byggnader:

  • en byggnadsmodul
  • ett mindre fritidshus med en okomplicerad grundläggning, till exempel en plintgrund
  • en byggnad som innehåller våtrum, om hela byggnaden kan flyttas som en volym.
Fördjupningsmaterial