Varan har lagts till i varukorgen
Ingen kontrollansvarig vid flytt av enkla byggnader
Lov och tillsyn 8 okt 2014
Den första juli 2014 togs kravet på tekniskt samråd vid flyttning av enstaka enkel byggnad bort ur plan- och bygglagen. Samtidigt ändrades plan- och byggförordningen så att det inte längre behövs någon kontrollansvarig vid flytt av vare sig en eller flera enkla byggnader.
I plan- och byggförordningen, PBF, har paragraf fem i sjunde kapitlet kompletterats med en ny punkt fyra som anger att kontrollansvarig inte krävs för att flytta en eller flera enkla byggnader, om inte byggnadsnämnden beslutar annorlunda. Slopande av kravet på kontrollansvarig är en följd av att kravet på tekniskt samråd vid flyttning av enstaka enkel byggnad tagits bort ur plan- och bygglagen, PBL. Byggnadsnämnden kan dock fortsättningsvis:

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Produktion Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter