Varan har lagts till i varukorgen

Högre böter vid upprepade upphandlingsfel

Juridik 1 okt 2014
Flera upphandlingsfel kan leda till högre upphandlingsskadeavgift. Foto: Juha Sompinmäki.
Om man tidigare dömts att betala upphandlingsskadeavgift och återigen gör en otillåten direktupphandling är det att anse som en försvårande omständighet som medför en högre avgift.

Malmö förvaltningsrätt har i en dom lämnat fullt bifall till Konkurrensverkets talan om upphandlingsskadeavgiften, 325 000 kronor, för Malmö kommun.
Upphandlingsskadeavgiften är på grund av den försvårande omständigheten högre än normalt.

Extra allvarligt när man upprepar upphandlingsfel

– Att en upphandlande myndighet som tidigare har fällts för en motsvarande lagöverträdelse upprepar detta beteende är extra allvarligt. Det ger uttryck för att man inte tagit till sig domstolens beslut och vikten av att konkurrensutsätta sina inköp i enlighet med gällande lagstiftning, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande.

Avtal förlängdes utan konkurrensutsättning

Under år 2011 genomförde Malmö kommun en offentlig upphandling av ett avtal för hyra av maskiner och annan utrustning till bygg- och anläggningsarbeten. Upphandlingen i avtalet skulle gälla i två år. Någon möjlighet till förlängning av avtalet fanns inte. I juni 2013 förlängde ändå kommunen avtalet att gälla i ytterligare två år. En sådan förlängning får inte ske utan föregående annonsering och är, enligt Konkurrensverket, en otillåten direktupphandling som är ett brott mot upphandlingslagstiftningen. Avtalets värde är enligt Konkurrensverkets beräkningar 3 633 836 kronor.

Tidigare upphandlingsfel

I juli 2012 fälldes Malmö kommun av förvaltningsrätten i Malmö för otillåten direktupphandling av snöröjning. De har fått betala upphandlingsskadeavgift/böter för det.

Malmö kommun har överklagat

Domen i förvaltningsrätten i Malmö är överklagad av Malmö kommun.
Ärendet ligger nu i kammarrätten i Göteborg och har ärendenummer 4402-14.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter