Varan har lagts till i varukorgen

Förarlösa bilar förändrar staden

Transportsystem 20 okt 2014
Ulrika Appelberg på SKL på scen tillsammans med Jonas Eliasson från KTH. Foto: Micaela Nordberg
Hur påverkar självkörande bilar stads- och trafikplaneringen och när blir bilarna en del av vardagen? Detta diskuterades under Trafik- och gatudagarna som arrangerades av SKL.

Patrik Wirsenius på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL inledde konferensen med att berätta om projektet Drive Me – självkörande bilar för hållbar mobilitet. Syftet med projektet, som är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad, är att studera samhällsfördelarna med autonom körning.

Om drygt två år kommer projektets självkörande bilar rulla i och omkring Göteborg. Målet är att den självkörande bilen ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand.

Positivt för trafikflödet

På flera platser i världen pågår just nu ett arbete som syftar på att utveckla fordon som är självkörande och i vissa fall kan ta sig från en adress till en annan utan en förare vid ratten.

Fördelarna med både självkörande och förarlösa bilar är bland annat att de ger mer effektiv markanvändning, begränsar behovet av investeringar i infrastrukturen och ger minskade utsläpp. Något som i sin tur ger förbättrad luftkvalitet.

Bilarna kan också göra stadsmiljön mer attraktiv på andra sätt, menar Anders Eugensson på Volvo Car Group.

– Genom att använda fordon som kör själva och kommunicerar med varandra kan flödet i trafiken under vissa förhållanden öka med 30 procent, något som skulle vara bra speciellt i storstäder där köer ofta är ett stort problem. Självkörande fordon kommer också att krocka mindre vilket ökar säkerheten och skapar mindre störningar i trafiken och därigenom hjälper till att öka flödet, sa Anders Eugensson.

När blir det verklighet?

Dagens första seminarium avslutades med en paneldebatt där bland annat Anders Lie från Trafikverket och Anders Eugensson på Volvo Car Group deltog. De fick följande fråga: När kommer vi se självkörande bilar på våra vägar?

– Jag tror att det kommer att hända mycket inom de närmsta åren och att vi har självkörande bilar kanske inom 20 år, svarade Anders Lie, Trafikverket.

Anders Eugensson höll med:

– Om 5–7 år kommer fordonen att kunna ta över en del av körningen som inte är alltför komplex, som att ange GPS-punkt. Att få självkörning fullt ut kan nog vara 20 år bort.

"Så löser vi stadsplaneringen"

Under den andra och sista dagen höll Jonas Eliasson, professor i transportsystem på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH en föreläsning om bilens roll i framtidens stadsplanering. Hur löser man planeringen i städer där många tenderar att samlas på ett och samma ställe? Jo, genom följande fyra principer menar Jonas Eliasson.

  • Attraktiv kollektivtrafik
  • Kompakt planering
  • Begränsning av biltrafiken
  • Walkability

Walkability handlar bland annat om hur inbjudande miljön är för promenader. Kompakt planering syftar mer till avstånd mellan exempelvis inköp och service.

– Det ska vara lätt att gå eller cykla till exempelvis snabbköpet. Staden får inte bre ut sig för mycket, sa han.

På så vis kan man, även om bil fortfarande ofta är det mest effektiva färdmedlet för längre resor, i alla fall se till att den totala mängden körda kilometer blir kortare.

– Alla dessa principer hör ihop, har man dålig kollektivtrafik blir det svårt att begränsa biltrafiken och är avstånden för långa väljer invånarna bilen framför cykeln. Alla dessa principer måste vara i balans för att samhället ska fungera.

Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter