Varan har lagts till i varukorgen
Fel att kräva teknisk lösning i startbesked
Lov och tillsyn 23 okt 2014
Mark- och miljööverdomstolen anser att det var fel att kräva en viss teknisk lösning för utrymning som villkor i ett startbesked. Foto: Svensk Byggtjänst
En byggnadsnämnd hade i startbesked angett som villkor att vissa av utrymningsvägarna vid brand skulle utformas på ett speciellt sätt. Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, ansåg att nämnden i stället skulle ha vägrat startbesked.
I sin dom i mål P8468-13 konstaterar MÖD att i ett startbesked ställa som villkor att en specifik teknisk lösning ska användas inte står i överensstämmelse med plan- och bygglagen, PBL. I det aktuella fallet ansåg en byggnadsnämnd att en lösning för utrymning som byggherren hade tänkt sig inte uppfyllde PBLs krav. Nämnden gav därför startbesked, men med villkoret att utrymning från ett plan i byggnaden skulle lösas med ett utförande som brandförsvaret förordade.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Bestämmelser Juridik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter