Varan har lagts till i varukorgen
Vinnare av Årets byggnadsvårdare 2014
Energi 27 nov 2014
Vinnarna av utmärkelsen "Årets byggnadsvårdare" 2014. Foto: Svenska byggnadsvårdsföreningen.
Nu har årets kandidater valts ut inom de tre kategorierna försvara, vårda och utveckla. Utmärkelsen ”Årets byggnadsvårdare” delas ut till personer och organisationer som på olika sätt engagerar sig och gör skillnad i frågor som gäller byggnadsvård.

– Genom "Årets byggnadsvårdare" belönar vi de som på ett förtjänstfullt sätt försvarar det byggda kulturarvet, vårdar ett hus eller en miljö samt genomför projekt som lyfter fram vad byggnadsvården kan bidra med inom nybyggnation. Årets vinnare har verkligen gjort sig förtjänta av den här utmärkelsen, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen i ett pressmeddelande.

Kategori försvara

I kategorin försvara fick Nils Johan Tjärnlund priset för sitt omfattande arbete i syfte att rädda det rivningshotade området Petersvik i Sundsvall.
Nomineringstexten för kategori försvara löd "Nils Johan Tjärnlund har genom sitt imponerande engagemang för sommarvillorna i Petersvik utanför Sundsvall skapat en stark opinion som engagerat människor i hela landet, inte minst genom Facebooksidan Rädda Petersvik undan rivning. Nils Johan har med beundransvärd uthållighet visat på alternativa lösningar, försvarat sommarvillornas historiska värden och på kuppen bedrivit en föredömlig folkbildning".

Kategori vårda

Maria Flinck hyllades för sitt betydelsefulla bidrag till kunskapsspridningen om det gröna kulturarvet och korades som "Årets Byggnadsvårdare" i kategorin vårda.
Nomineringstexten för kategori vårda löd "Maria Flinck har med ett enastående engagemang under många år arbetat med att samla och sprida kunskap om det gröna kulturarvet och hur det skall vårdas. Detta har skett inte minst genom viktiga litterära insatser, nu senast med boken Historiska trädgårdar - Att bevara ett föränderligt kulturarv. I sin yrkesroll som trädgårdsantikvarie är Maria en stark beskyddare av det gröna kulturarvet och omutlig när det gäller att försvara trädgårdars kulturhistoriska värden".

Kategori utveckla

Leva Husfabrik på Gotland fick ta emot priset inom kategorin utveckla för sitt inspirerande huskoncept att kombinera beprövade, hållbara hantverksmetoder med den moderna efterfrågan på form och flexibilitet.
Nomineringstexten för kategori utveckla löd "Leva husfabrik har med grunden i ett starkt, ekologiskt tänkande utvecklat trähus med moderna konstruktioner som tar sitt avstamp i byggnadstraditionen. Med ett genomtänkt koncept som även omfattar en ekologiskt ansvarstagande livsstil, har Leva husfabrik visat hur tidigare generationers kunskaper om beprövat byggande med sunda material och hög kvalitet går att kombinera med den moderna familjens behov av ytor, form och flexibilitet".

FAKTA Om Svenska byggnadsvårdsföreningen:

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter

FAKTA Om Svenska byggnadsvårdsföreningen:

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening. Föreningens uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande.

Fördjupningsmaterial