Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning vid målning av betong

Konstruktion 6 nov 2014
Det är många faktorer att ta hänsyn till när man ska måla på betong. Foto: Sima
Både vid nybyggnad och vid reparation förekommer omfattande målning av betong. I en rapport från SBUF redovisas i första hand fördelar och nackdelar med de två färgtyperna akrylat och silikat, men även andra förekommande färgtyper tas upp.

– I normala fall behöver inte betong målas, men ibland kan målning öka livslängden och ge andra önskade egenskaper, säger Christer Molin, Byggmiljögruppen.

Det har hittills inte funnits någon bra vägledning för val av lämplig färg för målning av betongytor avseende teknisk kvalitet och miljöhänsyn. I SBUF-rapport 12493, Målning med organisk eller oorganisk färg på betong, belyses fördelar och nackdelar med akrylatfärg respektive silikatfärg, men även färger av vattenburen silikonharts, cement och kalk/kalkcement tas upp i studien. I huvudsak beaktas teknik- och miljöfrågor, men även kostnader. I rapporten finns också en lättillgänglig anvisning, som innefattar viktiga aspekter för val av färg på vanliga betongytor samt en väldigt bra genomgång av litteratur om färger/målning.

– Akrylatfärg används mycket ofta i dag, säger Christer Molin. Jag tycker dock att man bör beakta även andra färgtyper och välja efter de förutsättningar som gäller för den specifika situationen.

Provning

För de olika färgtyperna har vattenupptagning, diffusionsmotstånd, uttorkning, vidhäftning och karbonatisering provats. Som provkroppar har använts:

  • betong, vct 0,7 och ballast 0-4 mm
  • slät högtäthetsbetong, vct 0,36 och ballast 0-4 mm
  • massivt tegel med hög sugning
  • vanlig trottoarplatta av betong.

Akrylatfärg

Fördelen med akrylatfärg, så kallade plastfärg, är att den är vattenbaserad, lätt att anbringa och att den är billig.
– En viktig egenskap hos akrylatfärgen är att den skyddar bra mot karbonatisering, säger Christer Molin. Nackdelar med färgen är att den är tät vilket gör att den flagnar vid fukt inifrån och att den försvårar betongens uttorkning.

Akrylatfärger har även en viss statisk elektricitet som gör att de kan dra åt sig smuts och det förekommer även organisk tillväxt. Färgerna innehåller ofta en hel del mindre hälsosamma kemikalier som exempelvis:

  • mögelbekämpningsmedel
  • konserveringsmedel
  • konsistensgivare
  • mjukgörare.

En del av dessa är hormonstörande och farliga även i en liten mängd.

Silikat

Silikatfärger kallas även för mineralfärger och vattenglasfärger. De är oorganiska liksom betongen och binder kemiskt till denna. Silikatfärgerna är diffusionsöppna och flagnar därför inte. De ger dock inget skydd mot karbonatisering. Det finns idag också silikatfärger på marknaden som är lätta att använda. Jämfört med akrylatfärger innehåller de färre okända tillsatser. De är dock starkt alkaliska och kräver skyddskläder och skyddsglasögon vid hantering. Under bearbetning och torkning krävs en temperatur över plus 8 C˚.

Övriga färgtyper

Det finns numera praktiska vattenbaserade silikonhartsfärger färdiga att måla direkt från burk. De är lättarbetade, diffusionsöppna och samtidigt vattenavstötande.

Cementfärger används på cementputs och på sugande betongunderlag.

Kalkfärger användes redan under medeltiden men idag används den endast då särskilda beställarkrav föreligger. En traditionell kalkfärg appliceras i fyra till sex tunna skikt och är således arbetskrävande, men i dag finns modifierade färger som är mindre omständiga att applicera. Kalkfärger används huvudsakligen på putsade ytor.

Provade färger

Prov Färg Färgtyp
1. Armit betongfärg Cementfärg
2. Aqua Route AQ6015 HP Akrylatfärg
3. STO Cryl V100 Akrylatfärg
4. Concrete Pro Akrylatfärg
5. Weber mineralux 8270 betongfärg fin Akrylatfärg
6. Teknos siloksan Silikonhartsfärg
7. Keim conretal-lasyr Silikatfärg
8. Keim soldalit-ME Silikatfärg
9. Weber Strong betongfärg Akrylatfärg
10. Färg 5 på Weber silikongrund Akrylatfärg
11. Liwa silikonhartsfärg Silikonhartsfärg

I en bilaga till rapporten finns även en sammanställning över alla leverantörer/tillverkare av färg för betong.

Christer Molin har varit utredare för projektet. Foto: Byggmiljögruppen
FAKTA Kostnadsbild

Målning är normalt en tämligen liten kostnad i jämförelse med kostnaden för andra åtgärder vid byggande. De grova prisuppskattningarna nedan avser utomhusmålning. Inomhusmålning är något billigare.

Akrylatfärger

Vägg- eller takmålning med högtryckstvätt, intäckning och maskering men utan ställning kostar 70–100 kr/m². Färgkostnad utgör 30–50 kr/m².

Silikatfärger

Literpriset är något högre än för akrylatfärg. Med samma förutsättningar som ovan (akrylatfärg) blir kostnaden 90–120 kr/m². Färgkostnaden utgör 50–70 kr/m².

Cementfärger

Kostnaden blir något lägre eftersom cement är ett billigt bindemedel.

Silikonhartsfärger

Utredarnas bedömning av prisbilden är att den är något dyrare än akrylatfärg.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Arkitektur Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Christer Molin har varit utredare för projektet. Foto: Byggmiljögruppen
FAKTA Kostnadsbild

Målning är normalt en tämligen liten kostnad i jämförelse med kostnaden för andra åtgärder vid byggande. De grova prisuppskattningarna nedan avser utomhusmålning. Inomhusmålning är något billigare.

Akrylatfärger

Vägg- eller takmålning med högtryckstvätt, intäckning och maskering men utan ställning kostar 70–100 kr/m². Färgkostnad utgör 30–50 kr/m².

Silikatfärger

Literpriset är något högre än för akrylatfärg. Med samma förutsättningar som ovan (akrylatfärg) blir kostnaden 90–120 kr/m². Färgkostnaden utgör 50–70 kr/m².

Cementfärger

Kostnaden blir något lägre eftersom cement är ett billigt bindemedel.

Silikonhartsfärger

Utredarnas bedömning av prisbilden är att den är något dyrare än akrylatfärg.