Varan har lagts till i varukorgen
Sandvikens skolor får bättre ventilation
Arkitektur 18 nov 2014
Den nya ventilationen på Murgårdsskolan har förbättrat inomhusluften men klassrummen i söderläge har fortfarande värmeproblem då nya markiser ännu inte har installerats. Foto: Louise Rosén.
Efter flera år med klagomål på dålig luft i Sandvikens skolor har man nu tagit tag i problemet. I somras påbörjades arbetet med att installera ny ventilation i de två största skolorna, Murgårdsskolan och Söderskolan.

Som i många andra kommuner har ventilationen i flera av Sandvikens skolor blivit allt sämre de senaste åren. Luften räcker inte längre till i klassrummen som byggdes på 60- och 70-talet och som idag består av betydligt fler elever och datorer än när ventilationen installerades. Problemet är dock ofta svårlöst då många kommuner inte har tillräckligt med resurser.

I Sandviken har politikerna skjutit till pengar efter en anmälan till Arbetsmiljöverket om bristfällig ventilation på Murgårdsskolan. Nu planerar man att satsa cirka 50 miljoner kronor under en fyraårs-period på att renovera och förbättra ventilationen på Murgårdsskolan och Söderskolan, de skolor som har flest elever och mest problem.

Ny behovsstyrd ventilation

Ombyggnationen på de två skolorna är omfattande och har därför delats upp i flera etapper. I somras genomfördes de första etapperna och lokalerna med sämst förhållanden fick ny behovsstyrd ventilation.

– Skolorna har fått den senaste tekniken med smarta spjäll som känner av temperatur och olika typer av luftföroreningar, såsom emissioner från byggnadsmaterial, parfymer och kroppslukter, och sedan regleras ventilationen efter det, berättar Stefan Bergman, serviceledare på Caverion Sverige AB som installerade den nya ventilationen på skolan.

Förutom att ventilationen har bytts ut har ytskikten setts över;

  • väggar och golv har målats
  • ny belysning har installerats
  • nytt undertak har monterats upp.

Man har även påbörjat en renovering av yttertaken då båda skolorna har haft problem med läckande tak.

Vissa injusteringsproblem i början

I augusti var arbetet med den första etappen färdigt.

– Jag upplever det som att lärarna och eleverna är positiva med den nya ventilationen. Vi hade vissa injusteringsproblem i början men det känns bara normalt, berättar Maria Rosander, områdeschef för lokaler på Sandvikenhus, som förvaltar skolorna i Sandviken.

De fick bland annat en felanmälan om dålig luft på Söderskolan, men det visade sig att det var ett spjäll som hade hängt sig. Det har även kommit in klagomål om att det fortfarande är varmt på Murgårdsskolan. Men det beror inte på ventilationen utan på solinstrålningen.

– Många klassrum har fönster i söderläge och markiserna har ännu inte bytts ut, förklarar hon.

Ingen aktiv tillsyn av OVK

Var tredje år ska en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomföras på alla skolor enligt svensk lagstiftning. Kontrollen ska visa statusen på ventilationen och fastighetsägaren måste åtgärda ventilationen om den visar allvarliga problem. Men tillsynen av OVK brister på många ställen i landet.

– Vi har ingen aktiv tillsyn av OVK, det finns inte längre några resurser till det. Vi gör bara tillsyn om det kommer in en anmälan, berättar Christer Englund, byggnadsinspektör på Sandvikens kommun.

Han berättar att tillsynen fungerade bättre tidigare men efter ett domslut som sa att de inte längre fick ta betalt för sin tillsyn, föll systemet. Maria Rosander berättar att Sandvikenhus har tittat på rutinerna när det gäller OVK. De har legat efter med kontrollerna men nu försöker de komma ikapp och de jobbar även med att åtgärda anmärkningarna.

Kommunikationen är viktig

Sandvikenhus har även tagit fram nya rutiner för skyddsrondskontrollerna på skolorna, så att informationen kommer fram till rätt personer. Det är viktigt så att eventuella brister kan åtgärdas så snart som möjligt. Om hyresgästen ser brister i ventilationssystemet måste de dock göra en felanmälan på en gång, de kan inte vänta till skyddsrondskontrollen anser Maria Rosander, som påtalar vikten av en god kommunikation.

– Det måste finnas en bra kommunikation mellan skolan och fastighetsägaren. Vi måste tidigt få reda på när ventilationen inte fungerar och när förutsättningarna i klassrummen förändras. Annars har vi inte en chans att ge våra hyresgäster en bra ventilation, avslutar Maria Rosander.

Läs artikeln i sin helhet i ByggtjänstPM nummer 4 2014.

– Jag ser anmälan till Arbetsmiljöverket som något positivt då det fick politikerna att agera. Men det är samtidigt hemskt tråkigt att det ska behöva gå så långt, säger Maria Rosander, områdeschef för lokaler på Sandvikenhus. Foto: Louise Rosén.
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Styr och övervakning Kyla Ventilation Värme Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

– Jag ser anmälan till Arbetsmiljöverket som något positivt då det fick politikerna att agera. Men det är samtidigt hemskt tråkigt att det ska behöva gå så långt, säger Maria Rosander, områdeschef för lokaler på Sandvikenhus. Foto: Louise Rosén.